HANDBÖCKER OCH SYSTEM

SERVICEPAKET

Bild: Fakturor

Hur länge måste följesedlar sparas?

Fakturor från leverantörer utgör verifikationer och är därmed räkenskapsinformation.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Ger markarbete på ofri grund rätt till skattereduktion?

Skatteverket har nu tagit ställning till om skattereduktion för rotarbete kan medges för markarbete som utförs på en tomt som tillhör en småhusenhet, men som inte ägs av den som äger och bor i småhuset.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Lön för del av månad

Det finns inga direkta lagregler om hur löneberäkningar ska göras utan det är reglerat i kollektivavtal. Det är vanligt att företag som inte är bundna av kollektivavtal använder avtalens löneberäkningsregler.

RUT-avdrag för läxläsning under barnpassning

Från och med den 1 augusti ligger utgifter för läxläsning i princip inte längre till grund för RUT-avdrag, d v s skattereduktion. Men det finns undantag.

Vilka beloppsgränser gäller för aktiviteterna?

Ett företag kommer att erbjuda sin personal enstaka friskvårdsaktiviteter som är godkända av Skatteverket; t ex massage, akupressur och fotvård. Vilka beloppsgränser gäller för att dessa aktiviteter ska vara skattefria? 

Fest med övernattning = skattefritt?

Att middagen vid en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om. Detta är en form av intern representation som kan rikta sig till hela företaget eller en grupp anställda.

Gymträning på golfklubben

Medlemskap i golfklubben X ger tillgång till olika förmåner förutom golfspel. I årsavgiften ingår bl a tillgång till gymträning på klubbens anläggning.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Arbetsgivaravgifterna för unga ändras igen

Arbetsgivare med anställda under 26 år har under våren 2015 haft det minst sagt snårigt när det gäller att reda ut vilka arbetsgivaravgifter som ska betalas på ersättningar till dessa ungdomar.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Lön till företagares barn

Är du företagsledare i ditt eget aktiebolag och har tänkt att låta dina barn jobba i företaget i sommar?

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Slipp skatteavdrag på lönen vid arbete i utlandet

Arbetsgivare kan under – vissa förutsättningar – slippa att dra preliminärskatt på lönen till en anställd som är utsänd för att arbeta utomlands för arbetsgivarens räkning under minst sex månader.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Visstidsanställningar ska begränsas

Anställningsformen allmän visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning i fler fall än i dag. Det föreslår regeringen i en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet.

Förlorat ROT-avdrag om fel person betalar

Det är viktig att rätt person betalar fakturan för ROT-arbetet annars kan rätten till skattereduktion gå förlorad. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad.