HANDBÖCKER OCH SYSTEM

SERVICEPAKET

Julklappar

Julklappstider

Skattefria julgåvor till anställda får kosta högst 450 kr inklusive moms. En julgåva kan bestå i princip av vad som helst utom pengar. Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla.

Rehabiliteringsbehov

Utred rehabiliteringsbehov – tidiga insatser viktiga

Som arbetsgivare är det viktigt att agera tidigt i samband med att anställda blir sjuka. Ju tidigare i sjukperioden som rehabiliteringsarbetet påbörjas desto bättre. Med tidiga insatser kan sjukfrånvaron eventuellt förkortas vilket gynnar både den anställde och arbetsgivaren.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare ska fr o m den 1 januari 2016 föras även inom byggbranschen. Regelverket syftar till att minska förekomsten av svartarbete samt att främja en sundare konkurrens. Sedan tidigare ska personalliggare föras inom restaurang-, frisör- och tvätteribranschen.

Personalliggare även för bilverkstäder?

Skatteverket föreslår att personalliggare införs för bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.

Bild – stress

Nytt om psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har nu beslutat om en ny föreskrift om den psykosociala arbetsmiljön, den s k organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Skattehöjningar i höstpropositionen

Nyheterna i regeringens budgetproposition är till största delen kända sedan tidigare. Flera känner vi dessutom igen från förra årets budget. Anledningen till att de nu återkommer är det parlamentariska läget som gjorde att regeringen då inte fick majoritet för sin budget i riksdagen.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Flera förslag i höstpropositionen

Regeringen har lämnat flera förslag på skatteområdet i sin budgetproposition för 2016. Nya regler ska i princip börja gälla fr o m den 1 januari 2016.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Ändrade momsregler i höstbudgeten

Här tar vi upp budgetpropositionens förslag på ändringar som rör moms.

Kan man ge en flyktinggåva via arbetsgivaren?

Det är ingen skattemässig fördel att avstå bruttolön i utbyte mot att arbetsgivaren skänker ett belopp till en ideell organisation. Beloppet jämställs med kontanter och ska behandlas som lön. Men den anställde kan få skattereduktion.

Boat

Ta ut minst 20 semesterdagar

Varje arbetsgivare måste se till att de anställda tar ut minst 20 semesterdagar i ledighet varje semesterår. Detta gäller under förutsättning att dagarna är intjänade och betalda.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Ger markarbete på ofri grund rätt till skattereduktion?

Skatteverket har nu tagit ställning till om skattereduktion för rotarbete kan medges för markarbete som utförs på en tomt som tillhör en småhusenhet, men som inte ägs av den som äger och bor i småhuset.

Vilka beloppsgränser gäller för aktiviteterna?

Ett företag kommer att erbjuda sin personal enstaka friskvårdsaktiviteter som är godkända av Skatteverket; t ex massage, akupressur och fotvård. Vilka beloppsgränser gäller för att dessa aktiviteter ska vara skattefria? 

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Slipp skatteavdrag på lönen vid arbete i utlandet

Arbetsgivare kan under – vissa förutsättningar – slippa att dra preliminärskatt på lönen till en anställd som är utsänd för att arbeta utomlands för arbetsgivarens räkning under minst sex månader.

Förlorat ROT-avdrag om fel person betalar

Det är viktig att rätt person betalar fakturan för ROT-arbetet annars kan rätten till skattereduktion gå förlorad. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad.