SYSTEM OCH HANDBÖCKER

SERVICEPAKET


Successionsordningen – så lockar vi nya ledare

Uppemot 40 procent av dagens chefer går i pension inom tio år. Samtidigt visar många undersökningar att det är färre och färre medarbetare som är villiga att kliva fram och ta på sig chefsuppdrag. Hur ska vi lösa problematiken kring ledarförsörjning i framtiden?

Att leda generation X, Y och Z

Bob Dylan. AIDS-epidemin. Nelson Mandela. 9-11. Britney Spears. De är alla exempel på betydelsefulla ledare, artister och händelser som format olika generationer. Det faktum att generationer relaterar till olika socialt viktiga händelser och personer påvisar att de är, just olika, och därför kan behöva bemötas på skilda sätt i arbetslivet, eller?


Nya regler om visselblåsare

Otillbörlig konkurrens, vårdtagare som utsätts för vanvård, risker i arbetsmiljön eller allmänna medel som används på fel sätt. Det är bara några av omständigheterna som sedan årsskiftet omfattas av nya regler som ska underlätta för att missförhållanden inom företag, organisationer och myndigheter åtgärdas och kommer ut till allmänheten.

Låt inte personalen jobba ihjäl sig!

Att för mycket jobb är dåligt för hälsan vet de flesta om. Men att för många arbetstimmar kan öka risken att dö i förtid med närmre 20 procent känner nog desto färre till.


Nya digitala HR-tjänster kan revolutionera arbetslivet

Vi fortsätter här vår artikelserie med utgångspunkt i Deloittes världsomspännande undersökning om det ”mänskliga kapitalet” i arbetslivet. Denna gång har vi fokus på hur en digitalisering av HR kan revolutionera arbetslivet.

Arbeta aktivt för att motverka diskriminering!

Från årsskiftet gäller nya regler för arbetsgivare för att motverka diskriminering och främja likabehandling. Arbetsgivare måste nu bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt stödja arbetstagarnas lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen gällande samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.


Lönsamt ledarskap – tiopunktslista by Hessner

Om du inte tar dig tid att hälsa på din personal på morgonen så hjälper inga mål! Det menar Lars Hessner, som i många år forskat kring sambanden mellan personalens attityder och deras organisationers lönsamhet. Hans slutsatser har utmynnat i en tiopunktslista – ta del av den här!

Nya regler för representation 2017 – pröva våra uppdaterade räknesnurror!

Nu har de nya representationsreglerna trätt i kraft. Att räkna rätt kan vara klurigt, men med våra räknesnurror kan du snabbt och enkelt få fram det maximala avdraget för både moms och inkomstskatt.


Nytt om moms vid hotell och camping 2017

Skatteverket har ändrat sig när det gäller vilken moms som ska tas ut på olika tillägg vid hotell- och campinganläggningar. Nytt från och med 2017 är att tilläggstjänsterna delas upp i två olika kategorier.

Så ordnar du billigare bostad åt personalen

I Sverige råder bostadsbrist, och många arbetsgivare har svårt att rekrytera personal från andra orter eftersom det saknas bostäder på den egna. Att arbetsgivaren eller arbetstagaren hyr i andra hand är ofta det enda alternativet. Men hur gör man det på ett lönsamt sätt?


Måste arbetsgivaren alltid stå för sjuklön?

Så här års är det många som drabbas av förkylning, influensa eller andra sjukdomar. Detta är naturligtvis besvärligt för den som drabbas, men det påverkar också arbetsgivaren. Enligt sjuklönelagen ska arbetsgivaren stå för sjuklön under sjuklöneperioden (dag 2–14), men har en anställd alltid rätt till sjuklön? Vissa kriterier måste vara uppfyllda – annars kan arbetsgivaren i princip avstå från att betala ut sjuklön.

Glöm inte pauserna!

Som arbetsgivare måste man se till att personalen får möjlighet att ta både rast och paus under arbetsdagen. För vissa är det kanske självklart, till exempel genom att man lunchar med sina arbetskamrater eller passar på att göra ärenden, men många glömmer helt bort pauserna.


Personalekonomi – viktigt att räkna på mjuka värden!

I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Det gäller därför att hushålla med dem och satsa på åtgärder som ger bra resultat på lång sikt.

Nya HR-trenden; företag byggda på kompetenta och självständiga team

Deloittes världsomspännande undersökning om vilka trender som finns inom HR är väl validerad; 7000 svar från över 130 länder. Den visar att företagen lämnar den traditionella organisationsmodellen byggd på funktion för att ersätta den med självständiga team med alla kompetenser och yngre globala diversifierade ledare. En nödvändighet på grund av en allt snabbare utveckling och förändring.


Moms på idrottstjänster – vad gäller, egentligen?

Idrottsutövning är momspliktigt med sex procent. För nöjesaktiviteter gäller 25 procent, men om säljaren av tjänsten är stat, kommun eller en allmännyttig förening är det helt momsfritt. Vad är egentligen skillnaden mellan idrott och nöje? Skatteverket har nyligen sammanfattat sin syn på gränsdragningen. Läs mer här.

Skattefritt med personalfest och övernattning

Att middagen vid en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om, det är en form av intern representation. Men att det faktiskt går att skattefritt bjuda på festligheter med övernattning på annan ort än där företaget har sin verksamhet, känner förmodligen färre till.


Arbetsgivare – missa inte rehabiliteringsstödet!

Alla arbetsgivare har ett omfattande ansvar för personalens hälsa, men ibland kan det vara svårt att veta vad som krävs i den enskilda situationen. Genom att söka bidrag för arbetsplatsnära stöd kan arbetsgivare få ekonomisk hjälp för detta med upp till 7 000 kronor per stödinsats.

Viktigt med föräldravänlig arbetsplats

Enligt diskrimineringslagen måste alla arbetsgivare se till att anställda med barn kan förena arbetet med föräldraskapet. Med en föräldravänlig arbetsplats blir man dessutom en mer attraktiv arbetsgivare, och bättrar på möjligheterna att rekrytera de vassaste arbetstagarna.


Effektiv kommunikation – nyckeln till framgång

Dagens arbetsliv präglas i hög utsträckning av samarbete mellan kollegor, kontakt med kunder och leverantörer samt informationsöverföring mellan enheter och organisationer. Förmågan att kommunicera effektivt blir därmed en viktig faktor för att lyckas på arbetsplatsen.

Körjournal – nyckeln till inget eller nedsatt bilförmånsvärde

Använder du arbetsgivarens bil? Då riskerar du att bli förmånsbeskattad – om du inte har ordning på körjournalen. Vi reder ut vilka uppgifter som journalen måste innehålla.


Det okända ROT-avdraget

Regeringen vill att RUT-avdraget från årsskiftet ska omfatta även reparation av vitvaror. Mindre känt är att det redan idag går att få ROT-avdrag för reparation av till exempel värmepumpar, pannor och liknande. Trots att ROT-avdrag bara medges 30 procent av arbetskostnaden, kan det alltså vara mer intressant än ett RUT-avdrag på 50 procent.

Har du koll på arbetsmiljömiljöreglerna?

Svara på åtta snabba frågor och testa dina kunskaper inom området!


Medarbetarguiden – en del i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet

Ibland råder delade meningar om nyttan med en medarbetarguide, eller en personalhandbok, som den också kan kallas. Tveklöst har argumenten för en medarbetarguide blivit större sedan föreskrifterna om det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet har trätt i kraft. Tveklöst är också att en medarbetarguide är lönsam, vilket borde innebära att alla företag skulle ha en.

Nya regler ersätter PUL – hur hanterar ditt företag personuppgifter?

2018 träder nya regler om behandling av personuppgifter i kraft, vilket ställer nya, högre krav på företagen. Redan nu kan det därför vara bra att gå igenom hur personuppgifter hanteras på just din arbetsplats.


Framgångsrikt förändringsarbete

Förändringsprocesser är oundvikligt i arbetslivet. Det kan handla om allt från arbetsbrist och verksamhetsutveckling till att företaget ska byta lokaler. – Men vad händer egentligen med medarbetarna i samband med en organisationsförändring?

Har du koll på de nya arbetsmiljöreglerna? Gratis e-bok.

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars i år. Dessa innebär bland annat att du som ansvarig får ett stort krav på dig att organisera arbetet både vad gäller resurser och arbetstid, samt motverka kränkande särbehandling så att det inte påverkar medarbetarnas hälsa. Mer info; se artikelarkiv i slutet av texten.


Har du HR-koll?

Testa dina kunskaper inom HR och arbetsmiljö i vår nya quiz. Svara på sex snabba frågor!

Prenumerera på våra nyhetsbrev   Anmälan