SYSTEM OCH HANDBÖCKER

SERVICEPAKET


Har du koll på arbetsmiljömiljöreglerna?

Svara på åtta snabba frågor och testa dina kunskaper inom området!

När ska jag förhandla?

Står företaget inför stora förändringar? Ska ni organisera om, anställa ny chef, byta lokaler eller kanske dra ner på personal? Tänk på att företag med kollektivavtal måste förhandla med fackföreningen innan man tar beslut om viktiga förändringar i verksamheten.


Medarbetarguiden – en del i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet

Ibland råder delade meningar om nyttan med en medarbetarguide, eller en personalhandbok, som den också kan kallas. Tveklöst har argumenten för en medarbetarguide blivit större sedan föreskrifterna om det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet har trätt i kraft. Tveklöst är också att en medarbetarguide är lönsam, vilket borde innebära att alla företag skulle ha en.

”Resa på räkning” eller traktamente?

Många arbetsgivare ersätter sin personal för de ökade levnadskostnader som uppkommer i samband med tjänsteresor. Antingen i form av traktamente eller att de anställda får resa på räkning. Vi ger dig några tips när det kommer till att välja vad som passar bäst och när.


Nya tjänster i RUT-avdraget

Ska du höströja på tomten? Missa inte RUT-avdraget i så fall. Sedan den 1 augusti i år gäller nämligen nya regler som bland annat ger avdrag för ett antal trädgårdsrelaterade tjänster.

Komplettera fakturan och få avdrag för momsen

Om fakturan inte har med allt som momslagen kräver kan avdrag för moms vägras. Fakturan kan då kompletteras i efterhand så att avdrag medges. Det har EU-domstolen slagit fast.


Aktivt arbete mot diskriminering – nya krav på arbetsgivarna

Vid årsskiftet börjar nya regler i diskrimineringslagen att gälla. För arbetsgivare innebär detta att de måste arbeta aktivt och förebyggande mot diskriminering i fler situationer än idag. Vidare ska arbetsgivare med minst tio anställda dokumentera sitt arbete med lönekartläggning varje år.

De nya arbetsmiljöreglerna – en sammanfattning

Har du inte kommit igång med arbetsmiljöarbetet enligt de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö? Lugn, här kommer en sammanfattning på vad du som arbetsgivare måste göra.


Nu kan viss golf bli skattefri

Golf har länge varit en av de ”förbjudna” sporterna i reglerna om skattefri motion och friskvård, men ett aktuellt fall kan bli en riktig hole-in-one för golfälskare. I ett förhandsbesked har Skatterättsnämnden nämligen kommit fram till att motionsbidraget får användas till vissa typer av golfspel.

En intressant skattehöst!

Hösten är här och med den återupptas det politiska arbetet. När det gäller skattepolitiken ser hösten 2016 ovanligt intressant ut. Här är några av de viktiga händelserna som vi har framför oss på skatteområdet.


Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Att personalen trivs och känner sig trygg är grundförutsättningar för en god arbetsmiljö. Det är alltid arbetsgivarens som har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är hälsosam, men även medarbetarna har vissa skyldigheter.

Får man vara föräldraledig vid inskolning?

Semestern är slut och många barn ska börja på förskolan eller i förskoleklass. Har föräldrar som vill vara med på barnens inskolning rätt att vara lediga från arbetet?


Du kan påverka momssatsen på e-böcker!

Idag är det hög moms (25 %) på e-böcker (inklusive tidningar och tidskrifter) liksom e-böcker som streamas eller laddas ned till mobiltelefon. Däremot är det bara 6 % moms på tryckta böcker.

Anställningsintervju – så blir du bättre!

Många chefer är med och rekryterar personal till det egna teamet. För att hitta rätt personer behövs bra intervjuer – vilket kräver erfarenhet, kunskap och en tydlig strategi. Här får du några enkla och konkreta tips som lyfter dina intervjuer till nästa nivå.


5 tips för att komma igång med arbetsmiljöarbetet

Har du också dåligt samvete för arbetsmiljöarbetet i företaget? Det behöver inte vara komplicerat: Genomför du dessa 5 punkter har du kommit långt!

Nya regler ersätter PUL – hur hanterar ditt företag personuppgifter?

2018 träder nya regler om behandling av personuppgifter i kraft, vilket ställer nya, högre krav på företagen. Redan nu kan det därför vara bra att gå igenom hur personuppgifter hanteras på just din arbetsplats.


Framgångsrikt förändringsarbete

Förändringsprocesser är oundvikligt i arbetslivet. Det kan handla om allt från arbetsbrist och verksamhetsutveckling till att företaget ska byta lokaler. – Men vad händer egentligen med medarbetarna i samband med en organisationsförändring?

Varför flyttar folk till Portugal?

Nästan 500 svenskar flyttade till Portugal förra året, en ökning med drygt 600 procent sedan 2009. Klimatet i all ära – en inte alltför vågad förklaring till flyttrenden är de gynnsamma skattereglerna i landet. Men vad säger egentligen regelverket?


Representation – snåriga regler. Vi reder ut vad som gäller.

Tycker du också att det är svårt med representation? När blir det skatt och arbetsgivaravgifter och vid vilka tillfällen är måltider egentligen skattefria? Vad kan man dra av för och vilka underlag ska in i bokföringen?

Har du koll på de nya arbetsmiljöreglerna? Gratis e-bok.

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars i år. Dessa innebär bland annat att du som ansvarig får ett stort krav på dig att organisera arbetet både vad gäller resurser och arbetstid, samt motverka kränkande särbehandling så att det inte påverkar medarbetarnas hälsa. Mer info; se artikelarkiv i slutet av texten.


Har du HR-koll?

Testa dina kunskaper inom HR och arbetsmiljö i vår nya quiz. Svara på sex snabba frågor!

Prenumerera på våra nyhetsbrev   Anmälan