SYSTEM OCH HANDBÖCKER

SERVICEPAKET


Hantering av alkoholmissbruk bland anställda

Att brottas med frågor kring alkoholmissbruk bland anställda är vanligt förekommande på alla HR-avdelningar. Men när övergår egentligen ett riskbruk till missbruk? Var går gränsen för den personliga integriteten och vad har arbetsgivare för skyldighet att ta itu med sina misstankar?

Mångfald som affärsstrategi

Vår omvärld är i ständig förändring. Kunder byter både åsikter, vanor och beteenden. För att hänga med gäller det därför att förändras i samma riktning och förstå såväl medarbetares som kunders ständigt skiftande behov.


Situationsanpassat ledarskap? Gå en snabbkurs här!

Många chefer och ledare har under de senaste decennierna fyllt i formulär, lärt sig bedöma en grupps utvecklingsnivå och granskat sin egen ledarskapsstil i ljuset av Situationsanpassat ledarskap. Är du en av dem? Om inte, gå en snabbkurs här.

Dags att planera personalens sommarsemester

Även om sommaren med sol, värme och ledighet kanske känns avlägsen så går tiden fortare än man tror. Det är helt enkelt hög tid att planera de anställdas semesterledighet i sommar redan nu!


Nytt ledarskap i en ny värld – vinna eller försvinna

Ledarskapet har allt större betydelse för företagens utveckling. Många gånger sker dock ledarskapsutvecklingen efter gamla invanda mönster och utan vetenskaplig grund. För överlevnad krävs nya ledaregenskaper!

Att hitta sin passion

Visst blir det en stor skillnad i vår effektivitet när vi utför en uppgift halvhjärtat jämfört med när vi gör det med passion? Skillnaden sitter i våra drivkrafter. När vi finner vår passion blir det lätt att mobilisera den extra kraft som krävs för att göra en helhjärtad insats.


Kollektiva spelregler – en introduktion

Tholin & Larsson erbjuder sina kunder telefonservice dagligen, med möjlighet att både ringa och maila in frågor till kunniga experter inom bland annat lön och HR. Oavsett frågeställningens art är den inledande motfrågan ofta ”…har ni kollektivavtal…?”

Vad kan HR lära från idrottens värld?

Problemorientering upptar en stor del av en HR-funktions vardag, och visst finns det många anledningar till att identifiera problem och lära av organisationens misstag. Men det problemorienterade perspektivet behöver kompletteras med sin motsats, ett fokus på lösningar och möjligheter – för att vi ska uppnå balans.


Momsquiz – utlägg och vidarefakturering

Ibland kan det kännas hopplöst att hitta logiken i momsreglerna. Det gäller inte minst i fråga om utlägg och vidarefakturering. Har du fattat hur det hänger ihop? Testa dina kunskaper här!

Tholinpodden #6

Löneväxla mot sterilisering, dricka på arbetsgivarens nota och mycket mer.


Begär ROT/RUT-utbetalning senast 31/1!

Är du näringsidkare och har utfört ROT- eller RUT-arbete före årsskiftet? Har kunden betalat fakturan innan den 31 december 2016? Då måste du begära utbetalning för detta senast den 31 januari i år.

Så får du din ö-skatt redan till påsk

Vill du ha tillbaka din överskjutande skatt redan till påskhelgen? Skaffa en digital brevlåda för myndighetspost hos Skatteverket senast den 1 mars så kan din önskan bli sann.


Så prioriterar du rätt

Mailen fullkomligt rasar in i inkorgen, kalendern blir allt mer späckad och samtidigt ska man få tid över till såväl lång- som kortsiktiga projekt. Om allt på schemat verkligen ska hinnas med är det viktigt att prioritera rätt.

Lär dig förhandla som ett proffs!

Förhandlingar i olika former är ett ständigt återkommande inslag i dagens arbetsliv, inte minst om du arbetar med HR-frågor. Du leder MBL-förhandlingar, diskuterar lön- och anställningsvillkor i samband med rekryteringar och kommer då och då överens om nya avtal med kunder och leverantörer. Vad kännetecknar egentligen en lyckad förhandling?


Successionsordningen – så lockar vi nya ledare

Uppemot 40 procent av dagens chefer går i pension inom tio år. Samtidigt visar många undersökningar att det är färre och färre medarbetare som är villiga att kliva fram och ta på sig chefsuppdrag. Hur ska vi lösa problematiken kring ledarförsörjning i framtiden?

Att leda generation X, Y och Z

Bob Dylan. AIDS-epidemin. Nelson Mandela. 9-11. Britney Spears. De är alla exempel på betydelsefulla ledare, artister och händelser som format olika generationer. Det faktum att generationer relaterar till olika socialt viktiga händelser och personer påvisar att de är, just olika, och därför kan behöva bemötas på skilda sätt i arbetslivet, eller?


Nya regler om visselblåsare

Otillbörlig konkurrens, vårdtagare som utsätts för vanvård, risker i arbetsmiljön eller allmänna medel som används på fel sätt. Det är bara några av omständigheterna som sedan årsskiftet omfattas av nya regler som ska underlätta för att missförhållanden inom företag, organisationer och myndigheter åtgärdas och kommer ut till allmänheten.

Låt inte personalen jobba ihjäl sig!

Att för mycket jobb är dåligt för hälsan vet de flesta om. Men att för många arbetstimmar kan öka risken att dö i förtid med närmre 20 procent känner nog desto färre till.


Lönsamt ledarskap – tiopunktslista by Hessner

Om du inte tar dig tid att hälsa på din personal på morgonen så hjälper inga mål! Det menar Lars Hessner, som i många år forskat kring sambanden mellan personalens attityder och deras organisationers lönsamhet. Hans slutsatser har utmynnat i en tiopunktslista – ta del av den här!

Nya regler för representation 2017 – pröva våra uppdaterade räknesnurror!

Nu har de nya representationsreglerna trätt i kraft. Att räkna rätt kan vara klurigt, men med våra räknesnurror kan du snabbt och enkelt få fram det maximala avdraget för både moms och inkomstskatt.


Måste arbetsgivaren alltid stå för sjuklön?

Så här års är det många som drabbas av förkylning, influensa eller andra sjukdomar. Detta är naturligtvis besvärligt för den som drabbas, men det påverkar också arbetsgivaren. Enligt sjuklönelagen ska arbetsgivaren stå för sjuklön under sjuklöneperioden (dag 2–14), men har en anställd alltid rätt till sjuklön? Vissa kriterier måste vara uppfyllda – annars kan arbetsgivaren i princip avstå från att betala ut sjuklön.

Prenumerera på våra nyhetsbrev   Anmälan