HANDBÖCKER OCH SYSTEM

SERVICEPAKET

Logotyp Tholin

Tholin & Larsson får ny grafisk profil · Nya sajter för Servicepaketen

Det senaste året har Tholin & Larsson genomfört stora satsningar för att kunna möta framtidens utmaningar. Under året har vi lanserat nya hemsidan; tholin.se. Vi är glada över all positiv återkoppling som vi har fått från våra kunder. Många tycker att sidan erbjuder bra matnyttig information och många upplever också att det har blivit enklare att boka sig till en kurs. Denna lansering var ett första steg mot en ny grafisk profil. Nu går vi vidare till nästa steg.

Spargris

Låg ränta på kontot? Använd skattekontot istället.

Har du sparpengar som du inte vill binda upp, men ändå få riskfri avkastning på? Du kanske har överskottslikviditet i din näringsverksamhet, men vill undvika att binda upp pengarna i ett långsiktigt sparande?

Febertermometer – vabbruari

Vabbruari är här!

Februari är den månad då flest föräldrar vabbar, det vill säga då föräldrar måste vara hemma och vårda sitt sjuka barn.

bild - jämställdhetsplan

Dags att uppdatera jämställdhetsplanen?

Alla arbetsgivare som har 25 eller fler anställda ska ta fram en jämställdhetsplan. En jämställdhetsplan ska syfta till att öka jämställdheten i arbetslivet och ska tas fram vart tredje år.

Bild – stress

Nytt om psykosocial arbetsmiljö

Ohälsotalen ökar – större krav på arbetsgivaren. Nya regler 31 mars 2016.

Vinter arbete i kyla

Hur kallt får det vara?

Det finns inga fastställda gränser för hur kallt det får vara när någon arbetar utomhus. Arbetsgivaren har alltid ansvar för att se till att arbetstagarna inte skadas i kyligt väder.

Undvik vidarefakturering av vissa utländska tjänster

Tjänster som inte omfattas av huvudregeln, t ex hotellrum, restaurangtjänster, inträde till mässor/konferenser och persontransporter är – förenklat uttryckt – omsatta i det land de tillhandahållits. Undvik därför att ta kostnader för dessa slag av tjänster om du redan vid inköpet vet att vidarefakturering kommer att ske.

Bild svanbo

Flera ändringar i föräldraförsäkringen

I år kommer flera förändringar i föräldraförsäkringen att införas. Syftet med ändringarna är att få ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen och öka jämställdheten på arbetsmarknaden.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Beslut om skatten 2016

Fler får betala statlig inkomstskatt. Särskild löneskatt på 6,15 % införs för pensionärer. Slopat avdrag för förvaltningsutgifter i kapital och höjning av schablonintäkten för sparande i kapitalförsäkring och på investeringssparkonto. Riksdagen har nu beslutat om budgetpropositionen för 2016. 

Bild på bilar

Bil i handelsbolag – börja med körjournal

Är du delägare i ett handels- eller kommanditbolag och redovisar bilförmån? Då kan det vara en god idé att börja det nya året med att föra körjournal, för att ta reda på marknadsvärdet av din förmån. Om marknadsvärdet av bilförmånen understiger den schablonmässigt värderade förmånen kan det nämligen finnas stora värden att räkna hem.

Rehabiliteringsbehov

Utred rehabiliteringsbehov – tidiga insatser viktiga

Som arbetsgivare är det viktigt att agera tidigt i samband med att anställda blir sjuka. Ju tidigare i sjukperioden som rehabiliteringsarbetet påbörjas desto bättre. Med tidiga insatser kan sjukfrånvaron eventuellt förkortas vilket gynnar både den anställde och arbetsgivaren.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare ska fr o m den 1 januari 2016 föras även inom byggbranschen. Regelverket syftar till att minska förekomsten av svartarbete samt att främja en sundare konkurrens. Sedan tidigare ska personalliggare föras inom restaurang-, frisör- och tvätteribranschen.

Personalliggare även för bilverkstäder?

Skatteverket föreslår att personalliggare införs för bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård.