HANDBÖCKER OCH SYSTEM

SERVICEPAKET

Bild – Slut på utnyttjandet av visstidsanställningar

Slut på utnyttjandet av visstidsanställningar

Från och med 1 maj blir det svårare för arbetsgivare att stapla visstidsanställningar på varandra när nya LAS-regler träder ikraft.

Bild – piller

Hälsoväxling ska få stopp på sjukskrivningarna

Regeringen föreslår att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift när anställda är sjukskrivna längre än 90 dagar. Avgiften ska uppgå till 25 procent av den anställdes sjukpenning.

5 snabba tips inför deklarationen 2016

Den 2 maj ska årets inkomstdeklaration vara inlämnad om man inte får anstånd med att lämna in deklarationen vid en senare tidpunkt. Denna deklaration avser 2015 års inkomster och de utgifter man har haft för att få dessa inkomster. Här kommer 5 snabba tips på möjligheter att påverka den slutliga skatten.

Växa-stöd för den första anställningen

För att underlätta för enmansföretagare att anställa har Finansdepartementet föreslagit ett så kallat Växa-stöd. Detta innebär att enskilda näringsidkare som anställer sin första person ska få rabatt på arbetsgivaravgifterna.

Spargris

Nollränta på skattekontot 2017?

Att spara på skattekontot ger idag en ränta som motsvarar en bankränta på 0,8 % för privatpersoner. Detta innebär höga kostnader för staten. Regeringen vill därför sänka räntan till 0 % från och med 2017.

Boat

Planera sommarsemestern i god tid

Nu är det hög tid att planera de anställdas sommarsemester. Företag som är bundna av kollektivavtal behöver förhandla med både fack och anställda. Vänta inte längre – börja redan idag.

Artikel om anställningar

Välj rätt anställningsform

När du som arbetsgivare ska anställa en person är det viktigt att veta vilken anställningsform som passar bäst. Du kan välja mellan att anställa en person som fast anställd eller för en begränsad tidsperiod.

Svenska sedlar

Slipp ränta på uppskov

Har du sålt en bostad och fått uppskov med skatten? Funderar du på att lösa uppskovet, eller är du kanske tvungen enligt skattereglerna? Har du kanske redan löst det till och med? Inga problem – begär omprövning av tidigare deklarationer och tjäna tusenlappar.

Bild Representation

Representation i skandalernas skugga

Den senaste tidens representationsskandaler där Arla och fackförbundet Kommunal varit i blåsväder har nog få missat. Men vad som faktiskt gäller när det kommer till representation skrivs det mindre om. Ofta är reglerna svåra att både tolka och tillämpa.

bild - jämställdhetsplan

Dags att uppdatera jämställdhetsplanen?

Alla arbetsgivare som har 25 eller fler anställda ska ta fram en jämställdhetsplan. En jämställdhetsplan ska syfta till att öka jämställdheten i arbetslivet och ska tas fram vart tredje år.

Bild – stress

Nytt om psykosocial arbetsmiljö

Ohälsotalen ökar – större krav på arbetsgivaren. Nya regler 31 mars 2016.

Undvik vidarefakturering av vissa utländska tjänster

Tjänster som inte omfattas av huvudregeln, t ex hotellrum, restaurangtjänster, inträde till mässor/konferenser och persontransporter är – förenklat uttryckt – omsatta i det land de tillhandahållits. Undvik därför att ta kostnader för dessa slag av tjänster om du redan vid inköpet vet att vidarefakturering kommer att ske.

Bild svanbo

Flera ändringar i föräldraförsäkringen

I år kommer flera förändringar i föräldraförsäkringen att införas. Syftet med ändringarna är att få ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen och öka jämställdheten på arbetsmarknaden.