SYSTEM OCH HANDBÖCKER

SERVICEPAKET


5 tips för att komma igång med arbetsmiljöarbetet

Har du också dåligt samvete för arbetsmiljöarbetet i företaget? Det behöver inte vara komplicerat: Genomför du dessa 5 punkter har du kommit långt!

Nya regler ersätter PUL – hur hanterar ditt företag personuppgifter?

2018 träder nya regler om behandling av personuppgifter i kraft, vilket ställer nya, högre krav på företagen. Redan nu kan det därför vara bra att gå igenom hur personuppgifter hanteras på just din arbetsplats.


Framgångsrikt förändringsarbete

Förändringsprocesser är oundvikligt i arbetslivet. Det kan handla om allt från arbetsbrist och verksamhetsutveckling till att företaget ska byta lokaler. – Men vad händer egentligen med medarbetarna i samband med en organisationsförändring?

Almedalen onsdag – Personuppgifter och hälsoväxling

En ny dataskyddsförordning kommer att träda i kraft om två år, vilket påverkar hur företagen kan behandla personuppgifter. Regeringens förslag om hälsoväxling är ett av regeringens förslag för att minska den höga sjukfrånvaron.


Almedalen onsdag – 3:12-reglerna och personaloptioner

Svenskt näringsliv – entreprenörsskatten: De så kallade 3:12-reglerna utreds för närvarande och förslag väntas den 1 november. Förslaget har stor betydelse för ägare till fåmansföretag. SVCA – Beskattning av personaloptioner: SVCA anordnade under onsdagen även ett seminarium om beskattning av personaloptioner.

Almedalen tisdag – Entreprenörskap och delningsekonomi

Revisionsbyrån PWC lade vid ett seminarium fram ett förslag på en ny skattereform för entreprenörskap. Skatteverkets generaldirektör kommenterar.


Almedalen tisdag – Hur ska vi få ett jämställt föräldraskap?

På seminariet ”Varför delar föräldrar inte mer jämställt – individens situation eller försäkringens konstruktion” anordnat av Försäkringskassan diskuterades vilka drivkrafter som avgör hur föräldrar utnyttjar dagens föräldraförsäkring.

Har ni en mejlpolicy?

Är inkorgen överfull av olästa och obesvarade mejl när du kommer tillbaka från långhelgen eller semestern? Får du mejl från chefen sent på kvällar och på helger? Är det oklart hur snabbt du förväntas svara på ett mejl?


Vad innebär lojalitetsplikten?

Ett påskrivet anställningsavtal betyder inte bara att arbetsgivaren ger arbetstagaren jobb. Det innebär också att en ömsesidig lojalitet och respekt ska finnas mellan chef och anställd. Båda parterna ska vara försiktiga med att informera utomstående om förhållanden på företaget exempelvis. Kritik ska även riktas åt rätt håll – direkt till de berörda parterna alltså.

Representation – snåriga regler. Vi reder ut vad som gäller.

Tycker du också att det är svårt med representation? När blir det skatt och arbetsgivaravgifter och vid vilka tillfällen är måltider egentligen skattefria? Vad kan man dra av för och vilka underlag ska in i bokföringen?


Har du koll på de nya arbetsmiljöreglerna? Gratis e-bok.

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars i år. Dessa innebär bland annat att du som ansvarig får ett stort krav på dig att organisera arbetet både vad gäller resurser och arbetstid, samt motverka kränkande särbehandling så att det inte påverkar medarbetarnas hälsa. Mer info; se artikelarkiv i slutet av texten.

Har du HR-koll?

Testa dina kunskaper inom HR och arbetsmiljö i vår nya quiz. Svara på sex snabba frågor!


Hälsoväxling ska få stopp på sjukskrivningarna

Regeringen föreslår att arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift när anställda är sjukskrivna längre än 90 dagar. Avgiften ska uppgå till 25 procent av den anställdes sjukpenning.

Växa-stöd för den första anställningen

För att underlätta för enmansföretagare att anställa har Finansdepartementet föreslagit ett så kallat Växa-stöd. Detta innebär att enskilda näringsidkare som anställer sin första person ska få rabatt på arbetsgivaravgifterna.


Nollränta på skattekontot 2017?

Att spara på skattekontot ger idag en ränta som motsvarar en bankränta på 0,8 % för privatpersoner. Detta innebär höga kostnader för staten. Regeringen vill därför sänka räntan till 0 % från och med 2017.

Välj rätt anställningsform

När du som arbetsgivare ska anställa en person är det viktigt att veta vilken anställningsform som passar bäst. Du kan välja mellan att anställa en person som fast anställd eller för en begränsad tidsperiod.


Slipp ränta på uppskov

Har du sålt en bostad och fått uppskov med skatten? Funderar du på att lösa uppskovet, eller är du kanske tvungen enligt skattereglerna? Har du kanske redan löst det till och med? Inga problem – begär omprövning av tidigare deklarationer och tjäna tusenlappar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev   Anmälan