SYSTEM OCH HANDBÖCKER

SERVICEPAKET


Personalekonomi – viktigt att räkna på mjuka värden!

I årsredovisningar, personalpolitiska riktlinjer och andra styrdokument kan man ofta läsa att personalen är organisationens viktigaste resurs. Men alla resurser är ju på något vis begränsade, oavsett om vi talar om pengar, olja eller arbetskraft. Det gäller därför att hushålla med dem och satsa på åtgärder som ger bra resultat på lång sikt.

Ge bort en gratis julgåva!

Tjocka kataloger med tips på julklappar till anställda dimper så gott som årligen ner på var chefs skrivbord redan under höstkanten. Allt från exklusiva råvaror till tvålar, dekorationsljus och plädar marknadsförs. Vi tipsar om ytterligare förslag på julgåva – en som garanterat kommer att bli uppskattad, och som dessutom är gratis.


Nya HR-trenden; företag byggda på kompetenta och självständiga team

Deloittes världsomspännande undersökning om vilka trender som finns inom HR är väl validerad; 7000 svar från över 130 länder. Den visar att företagen lämnar den traditionella organisationsmodellen byggd på funktion för att ersätta den med självständiga team med alla kompetenser och yngre globala diversifierade ledare. En nödvändighet på grund av en allt snabbare utveckling och förändring.

Moms på idrottstjänster – vad gäller, egentligen?

Idrottsutövning är momspliktigt med sex procent. För nöjesaktiviteter gäller 25 procent, men om säljaren av tjänsten är stat, kommun eller en allmännyttig förening är det helt momsfritt. Vad är egentligen skillnaden mellan idrott och nöje? Skatteverket har nyligen sammanfattat sin syn på gränsdragningen. Läs mer här.


Tid för julgåvor till personalen

Julen närmar sig, och många arbetsgivare tänker lämna julklappar till sina anställda. För att vara skattefria krävs att marknadsvärdet av gåvorna inte överstiger 450 kronor inklusive moms per person; kostar gåvorna mer är de skattepliktiga i sin helhet.

Skattefritt med personalfest och övernattning

Att middagen vid en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om, det är en form av intern representation. Men att det faktiskt går att skattefritt bjuda på festligheter med övernattning på annan ort än där företaget har sin verksamhet, känner förmodligen färre till.


Arbetsgivare – missa inte rehabiliteringsstödet!

Alla arbetsgivare har ett omfattande ansvar för personalens hälsa, men ibland kan det vara svårt att veta vad som krävs i den enskilda situationen. Genom att söka bidrag för arbetsplatsnära stöd kan arbetsgivare få ekonomisk hjälp för detta med upp till 7 000 kronor per stödinsats.

Viktigt med föräldravänlig arbetsplats

Enligt diskrimineringslagen måste alla arbetsgivare se till att anställda med barn kan förena arbetet med föräldraskapet. Med en föräldravänlig arbetsplats blir man dessutom en mer attraktiv arbetsgivare, och bättrar på möjligheterna att rekrytera de vassaste arbetstagarna.


Effektiv kommunikation – nyckeln till framgång

Dagens arbetsliv präglas i hög utsträckning av samarbete mellan kollegor, kontakt med kunder och leverantörer samt informationsöverföring mellan enheter och organisationer. Förmågan att kommunicera effektivt blir därmed en viktig faktor för att lyckas på arbetsplatsen.

Körjournal – nyckeln till inget eller nedsatt bilförmånsvärde

Använder du arbetsgivarens bil? Då riskerar du att bli förmånsbeskattad – om du inte har ordning på körjournalen. Vi reder ut vilka uppgifter som journalen måste innehålla.


De nya representationsreglerna – lite av en halvmesyr

Vid årsskiftet förväntas nya, enklare avdragsregler för moms och inkomstskatt i samband med representation träda i kraft. Det är dock tveksamt om reglerna verkligen ger önskad verkan: – Nej, reglerna blir obetydligt enklare. Dessutom måste företagen gemensamt betala in närmare en miljard kronor per år extra till statskassan, säger Pelle Gustavsson, momsexpert på Tholin & Larsson.

Det okända ROT-avdraget

Regeringen vill att RUT-avdraget från årsskiftet ska omfatta även reparation av vitvaror. Mindre känt är att det redan idag går att få ROT-avdrag för reparation av till exempel värmepumpar, pannor och liknande. Trots att ROT-avdrag bara medges 30 procent av arbetskostnaden, kan det alltså vara mer intressant än ett RUT-avdrag på 50 procent.


Förhandling på grund av arbetsbrist

Arbetsbrist och uppsägning är oftast negativt laddade ord, för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Ibland är de dock en nödvändig del av vardagen, och då är det extra viktigt att följa de regler som finns. Läs vidare och få reda på vad som gäller, och hur du gör rätt från första början.

Har du koll på arbetsmiljömiljöreglerna?

Svara på åtta snabba frågor och testa dina kunskaper inom området!


När ska jag förhandla?

Står företaget inför stora förändringar? Ska ni organisera om, anställa ny chef, byta lokaler eller kanske dra ner på personal? Tänk på att företag med kollektivavtal måste förhandla med fackföreningen innan man tar beslut om viktiga förändringar i verksamheten.

Medarbetarguiden – en del i det organisatoriska arbetsmiljöarbetet

Ibland råder delade meningar om nyttan med en medarbetarguide, eller en personalhandbok, som den också kan kallas. Tveklöst har argumenten för en medarbetarguide blivit större sedan föreskrifterna om det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet har trätt i kraft. Tveklöst är också att en medarbetarguide är lönsam, vilket borde innebära att alla företag skulle ha en.


”Resa på räkning” eller traktamente?

Många arbetsgivare ersätter sin personal för de ökade levnadskostnader som uppkommer i samband med tjänsteresor. Antingen i form av traktamente eller att de anställda får resa på räkning. Vi ger dig några tips när det kommer till att välja vad som passar bäst och när.

Nya tjänster i RUT-avdraget

Ska du höströja på tomten? Missa inte RUT-avdraget i så fall. Sedan den 1 augusti i år gäller nämligen nya regler som bland annat ger avdrag för ett antal trädgårdsrelaterade tjänster.


Komplettera fakturan och få avdrag för momsen

Om fakturan inte har med allt som momslagen kräver kan avdrag för moms vägras. Fakturan kan då kompletteras i efterhand så att avdrag medges. Det har EU-domstolen slagit fast.

Aktivt arbete mot diskriminering – nya krav på arbetsgivarna

Vid årsskiftet börjar nya regler i diskrimineringslagen att gälla. För arbetsgivare innebär detta att de måste arbeta aktivt och förebyggande mot diskriminering i fler situationer än idag. Vidare ska arbetsgivare med minst tio anställda dokumentera sitt arbete med lönekartläggning varje år.


De nya arbetsmiljöreglerna – en sammanfattning

Har du inte kommit igång med arbetsmiljöarbetet enligt de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö? Lugn, här kommer en sammanfattning på vad du som arbetsgivare måste göra.

Vem ansvarar för arbetsmiljön?

Att personalen trivs och känner sig trygg är grundförutsättningar för en god arbetsmiljö. Det är alltid arbetsgivarens som har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är hälsosam, men även medarbetarna har vissa skyldigheter.


Anställningsintervju – så blir du bättre!

Många chefer är med och rekryterar personal till det egna teamet. För att hitta rätt personer behövs bra intervjuer – vilket kräver erfarenhet, kunskap och en tydlig strategi. Här får du några enkla och konkreta tips som lyfter dina intervjuer till nästa nivå.

5 tips för att komma igång med arbetsmiljöarbetet

Har du också dåligt samvete för arbetsmiljöarbetet i företaget? Det behöver inte vara komplicerat: Genomför du dessa 5 punkter har du kommit långt!


Nya regler ersätter PUL – hur hanterar ditt företag personuppgifter?

2018 träder nya regler om behandling av personuppgifter i kraft, vilket ställer nya, högre krav på företagen. Redan nu kan det därför vara bra att gå igenom hur personuppgifter hanteras på just din arbetsplats.

Framgångsrikt förändringsarbete

Förändringsprocesser är oundvikligt i arbetslivet. Det kan handla om allt från arbetsbrist och verksamhetsutveckling till att företaget ska byta lokaler. – Men vad händer egentligen med medarbetarna i samband med en organisationsförändring?


Har du koll på de nya arbetsmiljöreglerna? Gratis e-bok.

Nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö började gälla den 31 mars i år. Dessa innebär bland annat att du som ansvarig får ett stort krav på dig att organisera arbetet både vad gäller resurser och arbetstid, samt motverka kränkande särbehandling så att det inte påverkar medarbetarnas hälsa. Mer info; se artikelarkiv i slutet av texten.

Har du HR-koll?

Testa dina kunskaper inom HR och arbetsmiljö i vår nya quiz. Svara på sex snabba frågor!


Prenumerera på våra nyhetsbrev   Anmälan