HANDBÖCKER OCH SYSTEM

SERVICEPAKET

Vilka beloppsgränser gäller för aktiviteterna?

Ett företag kommer att erbjuda sin personal enstaka friskvårdsaktiviteter som är godkända av Skatteverket; t ex massage, akupressur och fotvård. Vilka beloppsgränser gäller för att dessa aktiviteter ska vara skattefria? 

Vi är på plats i Almedalen

Även Tholin & Larsson finns på plats i Almedalen. Här rapporterar vi från seminarier, intervjuer och debatter i händelsernas centrum på Gotland.

Almedalen – varför ökar sjukskrivningarna?

På seminariet ”Sjukskrivningarna ökar – hur bryter vi den negativa trenden?” som arrangerades av Försäkringskassan diskuterades varför sjukfrånvaron på nytt ökar och vilka åtgärder som kan krävas för att stoppa denna utveckling.

Almedalen – Skatten på personaloptioner – ett hinder för tillväxtföretag

På ett seminarium anordnat av intresseorganisationen Företagarna diskuterades problemen som många företagare upplever med dagens regler om beskattning av personaloptioner.

Almedalen – den nya entreprenörsskatten – 3:12-reglerna skärps

På ett seminarium i Almedalen anordnat av PWC diskuterades regeringens direktiv till utredningen som ska se över bl a 3:12-reglerna med inriktning på generationsskiften i fåmansföretag.

Almedalen – åtgärder mot psykisk ohälsa

I Almedalen presenterade forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) en kunskapsöversikt om psykisk ohälsa i arbetslivet. Enligt rapporten finns det ett tydligt samband mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukfrånvaro.

Almedalen – hur förbättras kvinnors arbetsmiljö?

Under måndagen arrangerade Arbetsmiljöverket ett seminarium i Almedalen med namnet ”Kan en jämställd arbetsmiljö vara en strategi” med fokus på jämställdhet och kvinnors arbetsmiljö.

Almedalen – debatt om tryggare arbetsliv

På ett seminarium i Almedalen under namnet ”Anpassa arbetsrätten till verkligheten” tog LO-TCO Rättsskydd upp några utgångspunkter för ett tryggare arbetsliv.

Fest med övernattning = skattefritt?

Att middagen vid en personalfest är skattefri för de anställda vet de flesta arbetsgivare om. Detta är en form av intern representation som kan rikta sig till hela företaget eller en grupp anställda.

Gymträning på golfklubben

Medlemskap i golfklubben X ger tillgång till olika förmåner förutom golfspel. I årsavgiften ingår bl a tillgång till gymträning på klubbens anläggning.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Arbetsgivaravgifterna för unga ändras igen

Arbetsgivare med anställda under 26 år har under våren 2015 haft det minst sagt snårigt när det gäller att reda ut vilka arbetsgivaravgifter som ska betalas på ersättningar till dessa ungdomar.

Föräldraledig direkt efter semestern?

Per är semesterledig. Han har kontaktat sin arbetsgivare och begärt att få vara föräldraledig direkt efter semestern. På så sätt kan han förlänga sin ledighet under sommaren. Har han rätt till detta?

Sommarvikarier bör begära jämkning

Om lönen under 2015 sammanlagt uppgår till 18 824 kr eller mer kan den anställde begära jämkning av skatteavdraget.

Sjuklön även till sommarvikarier

Alla anställda har normalt rätt till sjuklön redan från första anställningsdagen. En förutsättning är att den avtalade anställningstiden är längre än en månad.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Lön till företagares barn

Är du företagsledare i ditt eget aktiebolag och har tänkt att låta dina barn jobba i företaget i sommar?

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Sommarjobbare – viktigt att tänka på

Under sommaren är det många arbetsgivare som anställer ungdomar. Det är viktigt att känna till att det ställs särskilda krav på arbetsmiljön när man anställer minderåriga, d v s personer under 18 år. Det gäller både vilka arbetsuppgifter de får arbeta med och hur länge de får arbeta, alltså arbetstidens längd.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Slipp skatteavdrag på lönen vid arbete i utlandet

Arbetsgivare kan under – vissa förutsättningar – slippa att dra preliminärskatt på lönen till en anställd som är utsänd för att arbeta utomlands för arbetsgivarens räkning under minst sex månader.

" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen>

Visstidsanställningar ska begränsas

Anställningsformen allmän visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning i fler fall än i dag. Det föreslår regeringen i en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet.

Förlorat ROT-avdrag om fel person betalar

Det är viktig att rätt person betalar fakturan för ROT-arbetet annars kan rätten till skattereduktion gå förlorad. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad.