För mycket moms har fakturerats

Det är inte helt ovanligt att en säljare tar ut för mycket moms på en faktura. Men det finns sätt att få tillbaka beloppet, både för säljare och köpare.

     

den 15 oktober 2018 Veronica Rosen

Att en säljare tar ut för mycket moms på en faktura är inte ovanligt. Som exempel kan nämnas:

  • för hög momsskattesats
  • varan/tjänsten är undantagen från moms
  • moms har debiterats av en icke beskattningsbar person, t ex en privatperson
  • säljaren är inte redovisningsskyldig utan omvänd skattskyldighet gäller, t ex omvänd byggmoms

Om en säljare har tagit ut moms på en faktura, men det egentligen avser en ersättning som ska beskattas som inkomst av tjänst, är momsen feldebiterad och normalt inte avdragsgill. Läs om F-skattens betydelse för momsavdrag här.

Säljaren är betalningsskyldig

Säljaren är alltid skyldig att betala all debiterad moms, oavsett om den är feldebiterad eller inte. För att få sätta ned den ska normalt en kreditfaktura ställas ut. Säljaren kan då få tillbaka beloppet avseende den felaktigt debiterade momsen som betalats in till Skatteverket i den period under vilken kreditnotan har utfärdats.

Om det finns särskilda skäl ska verket efterge kravet på kreditnota.

Inget avdrag för köparen

En felaktigt debiterad moms är inte avdragsgill för köparen och det finns risk att köparen får betala ett skattetillägg med en fjärdedel av ett normalt skattetillägg. Det gäller även om säljaren har betalat in momsen till staten.

Ett första alternativ för köparen är att kontakta leverantören för att få en kreditfaktura. Om det är orimligt svårt eller omöjligt att få tillbaka momsen från säljaren, t.ex. när säljaren har gått i konkurs, finns det enligt en EU-dom (C-564/15) en möjlighet att få tillbaka momsen genom att begära återbetalning från Skatteverket. Det kan dock i praktiken vara svårt att i efterhand få tillbaka momsen från Skatteverket.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom moms? 

Då kan du prova Servicepaket Moms gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på momsområdet, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!