Hur fungerar skatt och moms i affärer med influencers? Veronica Rosén, momsexpert hos Tholin & Larsson, går igenom reglerna.
Hur fungerar skatt och moms i affärer med influencers? Veronica Rosén, momsexpert hos Tholin & Larsson, går igenom reglerna.

Vad gäller för reklam genom influencers?

Det har blivit vanligt att använda sig av influencer marketing. Företag samarbetar med t.ex. bloggare och Youtubers som marknadsför företagets produkter. Ibland gåvas varor och tjänster till influencers – med förhoppning att de ska synas i deras kanaler – men där reklamen uteblir. Vad gäller för skatt och moms i dessa affärer med influencern?

     

den 1 mars 2019 Veronica Rosen

Ett relativt nytt sätt att göra reklam är genom s.k. influencers. Skatteverket ska specialgranska influencers i år. Även de företag som använder sig av influencers kan därmed bli granskade. I den här artikeln tar vi upp några av de svårigheter dessa företag har för att göra rätt ifråga om skatt och moms.

Influencers verkar i många media. Det kan t.ex. vara via en blogg, Instagram, LinkedIn eller YouTube. En influencers intäkter kan vara tjänsteinkomster i vissa fall. I vissa andra fall är det näringsinkomster. I den här artikeln förutsätter vi att de influencers som företagen anlitar anses bedriva näring.

”Gåva” till influencers

Samarbetet med influencers kan se olika ut. Företag kan t.ex. betala ut en ersättning till en influencer för en reklamplats på en blogg. Företag kan även ge bort olika varor och tjänster – ”gåvor” – till influencern – antingen i förhoppningen eller i vissheten om att influencern ska visa upp och marknadsföra företaget och dess produkter.

Intäkt och utgående moms vid byte av prestationer

Om ett företag betalar en ersättning till en influencer, för att denne ska göra reklam, så har företaget köpt en reklamtjänst från influencern. Reklamtjänster är momspliktiga med 25 procent och säljaren, influencern, ska utfärda en faktura till köparen.

Om influencern istället tar emot en vara eller tjänst – mot ett löfte om att visa eller marknadsföra företaget och dess produkter - är detta två olika transaktioner. Ett köp av reklamtjänst som företaget gör från influencern, samt en försäljning av en vara eller tjänst som företaget gör till influencern. 

Exempel: Ett företag ger en influencer en väska för att den ska marknadsföras på dennes blogg. Väskan är värd 10 000 kr inklusive moms (25 %).

Det är fråga om en bytestransaktion. Influencern tillhandahåller en reklamtjänst till företaget. Företaget betalar med en väska. Influencern ska fakturera för sin marknadsföringstjänst med 8 000 kr + utgående moms med 2 000 kr. Vi förutsätter att marknadsföringstjänsten har samma värde som väskan.

Företaget köper en reklamtjänst från influencern och betalar med en väska. Företaget anses då ”sälja” väskan till Influencern och ska redovisa en intäkt och utgående moms med 8 000 kr + 2 000 kr i moms.

Företagets redovisning:

Intäkt försäljning väska          + 8 000

Utgående moms:                    + 2 000

Kostnad reklamtjänst              - 8 000

Ingående moms                      - 2 000 (förutsätter att en faktura utfärdats av influencern)

Netto får alltså företaget en vinst på 0 kr – för den här transaktionen. Moms att betala blir också 0 kr i det här exemplet. Men avdrag för ingående moms förutsätter en faktura från influencern. Dessutom kan det vara en annan momssats på det som företaget ger bort jämfört med reklamtjänsten. Då blir momsen inte alltid ett nollsummespel!

Gåva utan motprestation

För att företaget ska redovisa moms på ersättningen till influencern – måste influencern faktiskt utföra en marknadsföringstjänst. Ersättningar utan något krav på motprestation från mottagaren/influencern är utan moms.

I vårt exempel var ersättningen en väska. Även om företaget hade gett bort väskan utan krav på någon motprestation torde dock företaget ändå blivit skyldigt att redovisa utgående moms – genom uttag – eftersom värdet på väskan inte är obetydlig. Det skulle även kunna gälla en ersättning i form av en tjänst. 

Influencern är godkänd för F-skatt

Om influencern är godkänd för F-skatt – och visar detta för företaget – så behöver inte företaget göra något avdrag för skatt eller tänka på att betala några arbetsgivaravgifter.

Influencern är inte godkänd för F-skatt

Om influencern inte är godkänd för F-skatt ska företaget, göra skatteavdrag med 30 % (exkl moms) – förutsatt att ersättningen är minst 1 000 kr – oavsett företagsform. Är det fråga om gåvor av varor eller tjänster, som i vårt exempel, går det inte att göra något skatteavdrag. Samma beloppsgräns på 1 000 kr gäller även för arbetsgivaravgifter – om utbetalningen sker till en enskild näringsidkare. Driver influencern sin verksamhet i bolag så ska inga arbetsgivaravgifter betalas.

Kommentar

Detta är några av de skatte- och momsproblem som finns för ett företag som anlitar influencers. Det finns sannolikt många fler. Influencern själv har också sina skatt- och momsproblem. Dessa kan du läsa om i en annan artikel.

Nya moderna branscher som ständigt utvecklas lirar inte alltid med en gammal och omodern skattelagstiftning. Man får helt enkelt anpassa nya branscher till skattereglerna för att få en så korrekt tillämpning som möjligt.

Till både influencers och de företag som anlitar dem är det viktigt att ha tillgång till en kunnig rådgivare för skatt, moms och redovisning. En annan viktig sak är att parterna dokumenterar vad som överenskommits i skriftliga avtal.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!