Ska anställda beskattas för fria sjukvårdsförsäkringar? Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson, förklarar vad som gäller!
Ska anställda beskattas för fria sjukvårdsförsäkringar? Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson, förklarar vad som gäller!

Sjukvårdsförsäkringen i arbetsgivardeklarationen

Det har dykt upp ett par frågeställningar med anledning av att anställda numera (för premier som betalas från och med den 1 juli 2018) ska beskattas för fria sjukvårdsförsäkringar. En sådan är om de anställda kan beskattas med en tolftedel varje månad för årspremier som arbetsgivaren betalar en gång om året.

     

den 3 april 2019 Lennart Salomonsson

En annan fråga är hur förmånen justeras för anställda som säger upp sig.

Kontantprincipen

Enligt huvudregeln ska en anställd beskattas för en förmån när den anställde får förmånen. Detta är innebörden av den så kallade kontantprincipen.

Fria sjukvårdsförsäkringar omfattas inte av något undantag från kontantprincipen. De ska därför redovisas i arbetsgivardeklarationen för den månad som arbetsgivaren betalar försäkringspremien.

Hela förmånsvärdet ska alltså upp till beskattning direkt om arbetsgivaren betalar hela årspremien på en gång. För kvartals- eller månadspremier gäller att förmånen redovisas kvartals- eller månadsvis.

Livestreamad kurs 23 april: AGI - redovisning och rättelser, bli uppdaterad på en timma!

Rättelse när den anställde slutar

De flesta fria sjukvårdsförsäkringar gäller vanligtvis så länge de anställda arbetar kvar. Om någon därför säger upp sig sägs även försäkringen upp, och försäkringsbolaget betalar då tillbaka den del av premien som avser den återstående försäkringsperioden till arbetsgivaren.

I denna situation måste arbetsgivaren rätta arbetsgivardeklarationen för den månad som förmånen redovisades. Det fulla förmånsvärdet ändras då i individuppgiften till det värde den anställde ska beskattas för, det vill säga värdet för den period den anställde faktiskt omfattades av försäkringen.

För att arbetsgivaren ska få tillbaka arbetsgivaravgifterna avseende sänkningen av förmånsvärdet krävs också en rättelse (omprövning) av avgifterna i huvuduppgiften den aktuella månaden.


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!