Hur länge ska man behöva vänta på att få tillbaka skattepengarna när fel lön betalats ut? Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson, tittar närmare på frågan.
Hur länge ska man behöva vänta på att få tillbaka skattepengarna när fel lön betalats ut? Lennart Salomonsson, skatteexpert hos Tholin & Larsson, tittar närmare på frågan.

Rimligt att behöva vänta på skatten i mer än ett år?

Att den som har fått för mycket lön en viss månad kan få betala tillbaka hela den felaktiga bruttolönen är en direkt konsekvens av bestämmelserna om AGI. Den dragna skatten tillgodoräknas via slutskattebeskedet, och först då – kanske 15 månader senare – får den anställde tillbaka skattepengarna. Är det verkligen rimligt att någon ska behöva vänta på sina pengar så länge?

     

den 2 maj 2019 Lennart Salomonsson

En arbetsgivare som har betalat ut för mycket lön till en anställd har en fordran på bruttolön på den anställde. Om den anställde arbetar kvar kan justering göras en senare månad; den anställde får då motsvarande mindre i bruttolön den månaden.

Men om den anställde har slutat är det inte lika enkelt. För att få tillbaka sin fordran i det läget måste arbetsgivaren kräva den anställde på bruttobeloppet, det vill säga både den felaktigt utbetalda nettolönen och skattebeloppet på detta som alltså betalades in till Skatteverket. Anledningen är att en arbetsgivare inte kan få tillbaka redovisad preliminärskatt från Skatteverket i en sådan situation.

Dagen för inlämningen är avgörande

I samma ögonblick som en arbetsgivardeklaration kommer in till Skatteverket, vare sig det handlar om en deklaration på papper, i e-tjänsten eller via en fil, fattar Skatteverket ett automatiskt beslut om de arbetsgivaravgifter och de redovisade skatteavdrag som framgår av deklarationen. Preliminärskatten är därefter ”låst” hos Skatteverket.

När arbetsgivaren har begärt pengarna från den anställde rättas individuppgiften i arbetsgivardeklarationen för den aktuella månaden, det vill säga den månad bruttolönen var fel. Den korrekta, lägre bruttolönen anges i deklarationen, men skattebeloppet ändras inte; detta tillgodoförs den anställde via slutskattebeskedet i samband med beskattningen.

Exempel

Amir var sjuk två veckor i januari men fick – enligt företagets rutiner – ändå full lön. Han sade upp sig två månader senare under pågående sjukskrivning.

Efter ”godkänd” kvittning av sparad och intjänad semester har arbetsgivaren ett krav på 20 000 kr brutto. I beloppet ligger preliminärskatt med cirka 5 700 kr.

För att kunna få tillbaka de 20 000 kronorna måste arbetsgivaren kräva Amir på hela beloppet, d v s både den utbetalda nettolönen (14 300 kr) och den inbetalda skatten (5 700 kr). Arbetsgivaren rättar därefter Amirs individuppgift för januari genom att sänka den redovisade bruttolönen med 20 000 kr. Skattebeloppet ska inte ändras.

Amir tillgodoförs de 5 700 kronorna i samband med beskattningen, d v s sommaren året efter.

Ingen förtidsåterbetalning av preliminärskatten

Inte heller en anställd kan vända sig till Skatteverket och få utbetalt för hög preliminärskatt som arbetsgivaren – alltså med facit i hand – har betalat in på en bruttolön som sedan blivit korrigerad. Den anställde får alltså ”ligga ute” med skatten trots att denna ju faktiskt är den anställdes.

Någon förtidsåterbetalning av preliminärskatt är alltså inte möjlig under pågående inkomstår. Det är i princip omöjligt att få förtidsåterbetalning även när året är slut, och den faktiska slutliga skatten kan beräknas.

För att kunna få förtidsåterbetalning av preliminärskatt krävs dels att det är ”oskäligt” att behöva vänta på pengarna, dels att det handlar om belopp av viss storlek. Här gäller som riktmärke minst 0,2 prisbasbelopp, vilket innebär 9 300 kr under 2019.

Vad gäller oskäligheten ställs höga krav. Som exempel anges att förtidsåterbetalning kan komma i fråga om pengarna ska användas till begravningskostnader vid dödsfall inom familjen eller om de räcker till för att betala restförda skulder hos Kronofogden.

Jämkning av skatten

Ett sätt att eventuellt kunna få tillbaka pengarna tidigare är att få ett beslut från Skatteverket om jämkning av preliminärskatten. Under årets resterande månader dras då mindre skatt än enligt skattetabellen.

När året är slut – men först då – har den anställde alltså fått tillbaka det ”felaktiga” skatteavdraget som gjordes vid årets början och som den anställde har fått ligga ute med.

Vill du få bättre koll på AGI?

Nu har vi lanserat en helt ny kategori om AGI i både Servicepaket Lön och Servicepaket Skatt, som ger dig en enklare och snabbare väg till rätt information! 


Skatteträff 20/21 – Årets uppdateringsdag inom skatt

 


Boka din plats här!