Momsavdrag trots bristfällig faktura?

Ett grundläggande krav för momsavdrag enligt momslagen är att det finns en korrekt faktura. Syftet med de uppgifter som en faktura ska innehålla är att göra det möjligt för Skatteverket att kontrollera betalningen av moms och om det finns avdragsrätt. Frågan är om ett företag kan få rätt till momsavdrag – trots att fakturan inte uppfyller samtliga krav enligt momslagen.

     

den 15 oktober 2018 Veronica Rosen

Bristfälliga uppgifter kan kompletteras

Bristfälliga fakturor kan kompletteras i efterhand. Det framgår av flera EU-domar.

Enligt Skatteverket kan den saknade uppgiften t ex framgå av någon annan handling som utan svårighet kan kopplas med den bristfälliga fakturan. En faktura kan alltså bestå av flera separata handlingar som tillsammans uppfyller kraven på faktura.

När Skatteverket gör en utredning får företagaren alltid tid att lämna svar på frågorna. Under den tiden ska verket normalt acceptera att fakturorna kompletteras i efterhand för mindre brister. Avdrag får då göras i den period då den ursprungliga fakturan enligt god redovisningssed ska hänföras till.

Faktura saknas helt

En bristfällig faktura ska inte förväxlas med den situationen när köparen helt saknar en faktura för inköpet. Momsavdrag kan medges först i den period då köparen har fått en faktura som styrker inköpet. Det är alltså skillnad på att komplettera en bristfällig faktura i efterhand mot att få en faktura i efterhand som tidigare helt saknats.

Hur många uppgifter kan saknas?

Det torde komma diskussioner om var gränsen går för hur många uppgifter som kan saknas i en bristfällig faktura för att den ska anses vara en faktura. Den kanske t.ex. saknar både säljarens momsnummer, momsbelopp, köparens namn m m. Kammarrätten i Göteborg har i efterhand nekat ett bolag momsavdrag när momsbeloppet saknades på ursprungsfakturan. Det kan därmed finnas en gräns där Skatteverket anser att den ursprungliga handlingen inte alls är en faktura och att avdrag för moms medges först senare – när den riktiga fakturan upprättats.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom moms? 

Då kan du prova Servicepaket moms gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på löneområdet, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!