Moms vid vidarefaktureringar: Hur svårt kan det vara?

Att hålla koll på momsreglerna vid vidarefakturering är klurigare än man tror. I den här artikel uppehåller vi oss vid de svårigheter som finns med att hantera inköp och vidarefaktureringar på rätt sätt i momshänseende.

     

den 9 augusti 2019 Kristina Andreasson

Artikel från augusti, 2018. Uppdaterad augusti, 2019.

Denna artikel behandlar inte svårigheterna med att skilja äkta utlägg från egna inköp. Det kan du läsa om här istället.

Så, hur svårt kan det vara?

Ja, ganska svårt faktiskt. Alla olika varianter av frågor som vi får på det här temat talar sitt tydliga språk. Det kan låta väldigt enkelt att hantera vidarefaktureringar. I realiteten innehåller i princip alla situationer med vidarefaktureringar ett flertal överväganden. Det innebär att man måste ha ganska bra koll på momsreglerna i sin helhet för att göra rätt.

Inköpsfakturan

Först så har vi en inköpsfaktura som, beroende på vad den avser, kan behöva hanteras på olika sätt med hänsyn till regler om omsättningsland och avdragsrätt.

Omsättningslandsregler

Inköp från utlandet ska ibland hanteras som ett förvärv som köparen ska redovisa momsen på (omvänd betalningsskyldighet).

Avdragsrättsregler

Om inköpsfakturan innehåller ett momsbelopp – eller då omvänd betalningsskyldighet gäller – måste rätten till momsavdrag bedömas.

Det är både formella regler – t.ex. om fakturans innehåll – och materiella regler för avdragsrätten som måste beaktas. De materiella reglerna är t.ex. mervärdesskattelagens avdragsbegränsningar och förbud men även att avdragsrätt förutsätter en direkt koppling mellan inköpet och en eller flera till momspliktiga försäljningstransaktioner. Den direkta kopplingen är normalt uppfylld genom just vidarefaktureringen – som gärna får ske utan dröjsmål.

Även hur bokföringen sker – av såväl inköpsfakturan som försäljningsfakturan – har en viss betydelse för avdragsrätten.

Försäljningsfakturan

Därefter har vi en försäljningsfaktura som, beroende på vad den avser, också kan behöva hanteras på olika sätt.

Omsättningslandsregler

Försäljning till kunder i utlandet anses i vissa fall omsatta utomlands och då ska ingen moms ska tas ut. Omsättningslandsreglerna är dock olika för varor respektive tjänster. Det finns också en skillnad mellan handel inom EU/utanför EU och olika typer av tjänster.

Beskattningsunderlag, momssats och undantag från moms

När moms ska debiteras på fakturan uppkommer frågor om beskattningsunderlaget ska bedömas enligt huvudsaklighetsprincipen – samma momssats på allt – eller delningsprincipen – olika momssatser – eller ingen moms alls – på olika delar av beskattningsunderlaget.

Detta är ofta svåra bedömningsfrågor som det inte alltid finns ett svar på genom rättspraxis eller Skatteverkets uttalade uppfattning.

Här kan du dock se två typexempel för svårigheterna med beskattningsunderlag och momssats.

Vidarefaktureringar är alltså svåra att hantera rätt i momshänseende eftersom de involverar ett flertal områden av momsreglerna!

Vill du veta mer? Missa inte Kristina Andreassons webinar om utlägg och vidarefakturering 27 augusti! Anmäl dig till webinaret


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!