EU-handel 2020 – två varningsexempel

Från och med 2020 har vi fått nya momsregler vid EU-handel mellan företag (B2B). Om man är fler än två parter i en transaktion – och låter fel part stå för transporten – kan det bli riktigt jobbigt. Här kommer två varnande exempel.

     

den 21 februari 2020 Håkan Larsson

En vara kan säljas i flera led och transporteras direkt från den första till den sista parten i handelskedjan. Från och med 2020 har vi fått nya momsregler vid EU-handel, bland annat en EU-gemensam regel för kedjetransaktioner. Läs mer i B2B – Kedjetransaktioner med varor inom EU.

Reglerna för kedjetransaktioner fungerar inte när den sista parten i kedjan ansvarar för transporten till annat EU-land. Då är det bara den sista försäljningen i kedjan som är undantagen från moms enligt reglerna om momsfri EU-försäljning.

Exempel – sista parten ansvarar för transporten

När den sista parten i kedjan svarar för transporten kan det leda till att de första leden anses omsatta i det land som varan går ifrån. Då kan mellanmännen i kedjan få utländsk moms på sin inköpsfaktura och kan också bli tvungna att registrera sig till moms i ett annat EU-land.

Exempel 1:

Ett tyskt företag (TY) säljer en vara till ett svenskt företag (SE) som säljer varan vidare till ett danskt företag (DK). Om DK ansvarar för transporten anses den momsfria EU-försäljningen från Tyskland till Danmark ske mellan SE och DK.

TY kan då bli tvunget att ta ut tysk moms på fakturan till SE (ej momsfri EU-försäljning). SE kan också bli tvunget att registrera sig till moms i Tyskland för att redovisa sin momsfria EU-försäljning till DK i en tysk momsdeklaration och i en tysk periodisk sammanställning.

Exempel 2:

Ett svenskt företag (SE) säljer en vara till ett tyskt företag (TY) som säljer varan vidare till ett danskt företag (DK). Om DK ansvarar för transporten till Danmark anses den momsfria EU-försäljningen från Sverige till Danmark ske mellan TY och DK.

SE är då tvungen att ta ut svensk moms på fakturan till TY (ej momsfri EU-försäljning). TY kan också bli tvunget att registrera sig till moms i Sverige för att redovisa sin EU-försäljning till DK i en svensk momsdeklaration och i en svensk periodisk sammanställning.

Kolla vilket företag som ansvarar för transporten!

Eftersom kedjetransaktionerna nu har reglerats i lag, har de också fått ett större fokus. Detta gör att även Skattemyndigheterna i de olika EU-länderna kommer att ha ett större fokus på att kontrollera att reglerna följs.

Ett tips är därför att se över företagens kedjetransaktioner och kontrollera vilket företag i kedjan som ansvarar för transporten. Detta för att undvika att ditt företag inte hamnar i onödiga momsproblem.

Håkan Larsson
Moms- och skatteexpert
Simployer Tholin

 

Lär dig mer på en streamingkurs

Vi kommer att ta upp de nya reglerna om EU-handel – tillsammans med andra momsregler om varuhandel – i en särskild streamingkurs den 27 maj 2020. Läs mer om kursen:

 

Fördjupa dig i Servicepaket – Moms

Du kan också fördjupa dig i de nya reglerna om EU-handel i en rad artiklar i vårt servicepaket. Du kommer åt artiklarna helt gratis genom att – helt fritt – prova på. Läs mer om Servicepaketet Moms.

 

Läs mer om de nya EU-reglerna i artiklarna:

Nya momsregler 2020

Kedjetransaktioner inom EU - SKV:s syn på quick-fixes 

Hur kunden ska meddela sitt VAT-nummer  SKV:s syn på quick-fixes

Bevishandlingar för EU-transport – SKV:s syn på quick-fixes

B2B – Kedjetransaktioner med varor inom EU

 


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!