Trots sänkt digitalmoms kan vi inte förvänta oss en prissänkning, skriver Veronica Rosén, momsexpert på Tholin & Larsson.
Trots sänkt digitalmoms kan vi inte förvänta oss en prissänkning, skriver Veronica Rosén, momsexpert på Tholin & Larsson.

Digitalmomsen sänks till sex procent

Till sommaren kan vi se fram emot en momssänkning på elektroniska dagstidningar, veckotidningar och e-böcker. Vi får även en sänkt moms på streaming av ljudböcker, dock inte på streamingtjänster av musik och film. En prissänkning kan vi dock inte förvänta oss – i alla fall inte på dagstidningar.

     

den 27 februari 2019 Veronica Rosen

Man kan tycka att det är konstigt att en papperstidning och en e-tidning har olika momssatser. Det är EU:s momsregler som satt käppar i hjulet för en momssänkning för elektroniska produkter/tjänster – fram till oktober förra året. Därför är det fortfarande 25 % på exempelvis en e-tidning.

Efter att EU sa ja till möjligheten att sänka momsen på elektroniska produkter så har nu regeringen föreslagit en sänkning från den 1 juli 2019. Skattesatsen kommer då att sänkas på produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som motsvarar böcker, tidningar och tidskrifter samt liknande produkter som i dag beskattas med 6 %.

Det innebär en moms med 6 % på både e-tidningen och papperstidningen.

Ingen sänkning på film, musik och reklam

Elektroniska produkter som helt eller huvudsakligen ägnad åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik kommer fortfarande beskattas med 25 %.

Lägre moms på ljudbok och e-bok

Som alltid – vid en momssänkning – uppkommer gränsdragningsproblem. Viktigt att komma ihåg är att det inte är produktens syfte som avgör om produkten kommer att omfattas av momssänkningen.

För att lära mig historia kan jag exempelvis läsa en bok eller se en film. Syftet är detsamma men innehållet i produkterna är olika. Ingen låg moms på filmen – eftersom den helt består av rörlig bild – men däremot låg moms på en ljudbok eller en e-bok.

Om den elektroniska produkten får ett betydligt större användningsområde än den fysiska får man också se upp. Då kommer produkten inte omfattas av den lägre momssatsen. Ett exempel är elektroniska kartor som kombineras med ett navigationssystem, som t.ex. kan föreslå olika resrutter och lämna information om trafikläget, kommer inte att omfattas av den reducerade momsen. 

Sänkt pris på e-tidningar och e-böcker?

Äntligen får vi en momssänkning och tidningsutgivare drar en lättnadens suck. Varje krona är efterlängtad i en hårt pressad tidningsbransch. Därför är det inte troligt att vi kommer se några prissänkningar just där – om vi däremot får prissänkningar på andra produkter återstår att se.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!