Avtala om rabatt, bonus eller andra prisnedsättningar utan moms

När ett överenskommet pris minskas i efterhand ska normalt kreditfakturan utfärdas med moms om den ursprungliga försäljningen var momspliktig. Nedsättningen kan t ex bero på att viss inköpsvolym uppnåtts eller att parterna av annat skäl kommer överens om att priset ska sättas ned (kunden kanske inte är nöjd med produkten).

     

den 16 oktober 2018

För prisnedsättningar i efterhand finns dock en möjlighet för köparen och säljaren att avtala om att prisnedsättningen ska göras utan ändring av momsen, 7 kap 6 § 2 st mervärdesskattelagen (ML).

I praktiken innebär ett sådant avtal att en kreditfaktura inte innehåller något momsbelopp och inte heller i övrigt behöver uppfylla ML:s krav. Säljaren minskar då bara sin försäljningsintäkt (och inte den utgående momsen) och köparen minskar sin inköpskostnad (och inte den ingående momsen).

ML har särskilda regler för innehållet i kreditfakturor eller fakturor som någon annan än säljaren utfärdar (kunden eller en tredje part). Vid självfakturering ska t ex parterna på förhand ingå ett avtal som anger hur säljaren godkänner fakturan.

Det kan också ibland vara svårt att avgöra om återbetalningen till kunden ska anses som en prisjustering med moms eller om det är ett skadestånd som ska göras utan moms (se Skatteverkets ställningstagande om prisjustering eller skadestånd).

För att slippa ta hänsyn till de särskilda bestämmelserna i samband med bonus och rabatter i efterhand kan det vara praktiskt att ingå ett avtal enligt 7 kap 6 § 2 st ML. Det kräver att faktureringssystemet tillåter att kreditfakturor inte innehåller någon moms. Det kan vara lämpligt att i kreditfakturan hänvisa till lagrummet.

Vill du hålla dig uppdaterad och få senaste nytt inom moms? 

Då kan du prova Servicepaket Moms gratis, och få tillgång till de senaste nyheterna på momsområdet, en gedigen faktabank, smarta räknesnurror, checklistor och support m m.


Klart du ska få snabba svar på dina momsfrågor!

Sliter du med momsfrågor i ditt arbete? Vore det skönt att ha någon att bolla dina tankar med?

I Servicepaket Moms hjälper vi dig hålla koll på alla detaljer och komplicerade regelverk. Välkommen till en enklare momsvardag!

Jag vill prova paketet!