Fri utbildning vid uppsägning kan vara skattefri

Förmån av fri utbildning eller andra åtgärder i samband med uppsägning och omplacering är skattefri för en anställd. Så här fungerar reglerna.

     

den 8 november 2018 Lennart Salomonsson

Observera att bestämmelserna inte gäller för företagsledare, delägare eller närstående till dessa personer i fåmansföretag eller fåmansägda handelsbolag. De omfattar inte heller anställda som är närstående till ägaren av den enskilda firma där de arbetar.

Företaget får avdrag för både utgiften och momsen på de skattefria utbildningarna med mera.

För den som riskerar bli arbetslös

Reglerna om skattefri fri utbildning med mera gäller för den som är eller riskerar att bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande. Förutsättningen för skattefrihet är då att utbildningen eller åtgärden ifråga är av väsentlig betydelse för att personen ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.

Bestämmelserna gäller även om det klart framgår att personen löper risk att bli arbetslös på grund av personalavveckling inom fem år.

Vidare kan den som redan blivit arbetslös omfattas av bestämmelserna. De gäller även om avsikten är att den anställde ska få ett nytt arbete hos samma arbetsgivare.

En förutsättning för skattefrihet för utbildningarna med mera är dessutom att arbetsgivaren verkligen har vidtagit åtgärder för att minska eller omplacera personalen. 

Något krav på att den anställde har blivit formellt uppsagd ställs inte. Den anställde måste dock kunna visa att det är fråga om personalavveckling eller omstrukturering och att den anställde till exempel därför har känt sig tvingad att själv säga upp sig.

Utbildningar och outplacement

För att vara skattefri måste den aktuella utbildningen eller åtgärden på ett påtagligt sätt öka den anställdes möjligheter att få ett nytt arbete. Har personen redan tidigare en utbildning som medför att han eller hon kan få ett nytt arbete blir den fria utbildningen därför skattepliktig.

Skattefriheten gäller inte kurser som kan vara utvecklande för den anställde men som inte ökar hans eller hennes möjligheter att få ett nytt arbete. Datakurser, språkkurser osv av allmän karaktär, som underlättar för den enskilde att studera vidare, omfattas däremot av skattefriheten. Samma gäller grund- och yrkesutbildning om den anställde saknar en sådan.

Det som omfattas av skattefriheten är till exempel kurskostnader och kurslitteratur som arbetsgivaren bekostar samt arvoden till föredragshållare och konsulter med flera. Även utgifter för så kallade outplacementåtgärder, till exempel jobbsökarkurser och psykologhjälp, som på ett personligt plan syftar till att någon ska få ett arbete, kan vara skattefria.

Kammarrätten i Stockholm ansåg i en dom att en fri MBA-utbildning vid Handelshögskolan i Stockholm till en uppsagd civilingenjör var skattefri. Utbildningen kostade 413 750 kr inklusive moms.

Vill du veta mer om skatteregler för personal - och mycket mer?

Då kan du prova Servicepaket Skatt och få tillgång till vår stora faktabank, webinar om nyheter och aktuella frågor på skatteområdet, smarta räknesnurror och mycket mer som hjälper dig i ditt arbete. Prova paketet gratis


Skatteträff 20/21 – Årets stora uppdateringsdag inom skatt

 

 
Boka din plats här!