Avdrag eller inte för julbord och julgåvor till kunder?

När julen närmar sig kan det vara trevligt att bjuda sina kunder på julbord. Avdragsrätten för sådana kostnader kan dock ifrågasättas om evenemanget endast går ut på att ha trevligt med kunderna.

     

den 6 december 2018 Lennart Salomonsson

Finns det omedelbara sambandet?

För att kunna få avdrag för kostnader för julbord med kunder krävs att det så kallade omedelbara sambandet för extern representation är uppfyllt. Det måste alltså förekomma någon form av affärsförhandling etcetera med de inbjudna kunderna i anslutning till julbordet.

När det handlar om representanter från flera olika kundföretag torde det vara svårt att visa att affärsförhandlingar faktiskt har ägt rum med samtliga dessa.

Om det omedelbara sambandet med en affärsförhandling finns medges avdrag som för extern representation. Observera dock att måltidsavdraget på 90 kronor per person är avskaffat.

Avdrag för moms medges däremot på ett underlag av högst 300 kronor per person.

Om företaget har stått för resor och övernattningar i samband med representationen är både kostnaden och momsen på dessa avdragsgilla. Avdrag medges även för eventuella kringaktiviteter, t ex ett teaterbesök eller en ishockeymatch, med högst 180 kronor (plus moms) per person.

Oavsett om företaget får avdrag eller inte för sitt julbord – om det omedelbara sambandet alltså inte är uppfyllt – blir någon förmånsbeskattning för deltagarna inte aktuell. Detta varken för måltiden, resan, övernattningen eller kringaktiviteten.

Representationsgåva eller inte?

Lämnade gåvor till kunder, leverantörer och andra affärskontakter i samband med julhelgen är normalt inte avdragsgilla. Detta varken i inkomst- eller momsdeklarationen.

Det är dock möjligt att få avdrag för representationsgåvor till kunder. Det krävs då att gåvan lämnas över till exempel efter en affärsförhandling. Sådana förhandlingar kan ju förekomma även kring jul.

Avdrag medges för varje representationsgåva med högst 300 kronor plus moms per person.

Få koll på representationsfrågorna

Tycker du representation är krångligt? Inte om du har Servicepaket Skatt! I paketet hittar du bl a räknesnurror för representation, informativa webinar, artiklar och en gedigen faktabank. Dessutom håller vi dig uppdaterad på hela skatteområdet. Få tillgång till paketet