SINK i praktiken

Gratis webinar 27 mars kl 10:00

    

Hanna Lagerkvist

Hanna Lagerkvist, Skatteexpert

SINK i praktiken

Anställda som bor utomlands och arbetar i Sverige betalar normalt SINK-skatt i Sverige för arbetsinkomsten. Från och med den 1 januari 2018 är SINK-skatten 25 procent av den skattepliktiga inkomsten.

Vi diskuterar praktiska frågor som kan uppkomma i samband med ansökan och hanteringen vid beskattning enligt SINK. Vi kommer även kort att gå igenom hanteringen av utländska styrelseledamöter och möjligheten för kombination av expertskatt och SINK.

 

Tid: 27 mars kl 10:00-10:30

Längd: ca 20 minuter + ca 10 minuter frågestund med Hanna

 

Detta webinar har genomförts! För att inte missa nästa webinar, anmäl dig till något av våra nyhetsbrev.