Gratis Webinar – Bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal

Välkommen till Pelles hörna 14 juni kl 10:00

   

Den 7 juni fastställde Högsta förvaltningsdomstolen att bemanningsföretags uthyrning av legitimerad vårdpersonal är momspliktiga tjänster. Detta trots att det arbete som den uthyrda personalen utför i sig kan utgöra sjukvård.

Uthyrning av personal, d v s att ställa personal till någon annans förfogande, är alltså i sig inte undantagen från momsplikt såsom sjukvård. I Pelles hörna den 14 juni diskuterar jag och min kollega Håkan Larsson vad domen innebär för bemanningsföretag och för vårdgivare som hyr in från bemanningsföretag.

Några frågor som kommer tas upp under webinaret:

  • Vad man bör vidta för åtgärder med anledning av domen?
  • Vilken personalkategori påverkas av domen?
  • Vad gör man om parterna är oense om moms ska betalas eller inte?
  • När ska detta börja tillämpas? Gäller det även retroaktivt?
  • Finns det något fall där uthyrning av sjukvårdspersonal kan bli momsfri tjänst?

 
Tid:
 14 juni kl 10:00 - 10:30

Längd: ca 20 minuter + ca 10 minuter frågestund med Pelle och Håkan

Detta webinar har genomförts! Registrera dig till våra nyhetsbrev för att inte missa nästa tillfälle.

Pelle Gustavsson

Pelle Gustavsson, momsexpert