Onboarding – vägen till framgång

Gratis webinar 26 mars kl 13:00

   

Startsträckan för en nyanställd att nå sin fulla potential blir ofta lång och kostsam för företag

Med en effektiv onboarding kan du som är chef, eller som jobbar med HR, snabbare få nyanställda att känna sig trygga i sina roller. Det innebär stora besparingar för verksamheten – men är också bra för företagskulturen, då medarbetarna känner sig välkomna och väl bemötta på sin nya arbetsplats. En ny medarbetare som snabbt kommer in i sin roll bidrar på ett effektivt sätt till företagets tillväxt. 

Många företag lägger ner mycket tid och resurser på själva rekryteringsprocessen, men när företaget väl har kommit i mål med valet av kandidat så avstannar ofta processen under en lång period. Detta är ett misstag, och man riskerar att tappa den värdefulla talang man arbetat så hårt med att rekrytera i första steget.

Under webinariet kommer Josefin Davidsson att diskutera fördelarna med en effektiv onboarding, och hur företag kan arbeta systematiskt med onboardingprocesser för sina nyanställda. Vi kommer att utgå från vårt eget processverktyg för onboarding, Simployer Onboarding, för att demonstrera hur systematiska onboardingprocesser kan användas av företag i praktiken.

Simployer Onboarding ger er verksamhet ett digitalt processtöd för HR och Ledning, förankrat i best practice och gällande regelverk. Resultatet blir en förutsättning för ökat värdeskapande och reducerar oönskad turnover

 

Tid: 26 mars kl 13:00-13:30

Längd: ca 20 minuter + ca 10 minuter frågestund med Josefin

Detta webinar har genomförts! För att inte missa nästa webinar, anmäl dig till något av våra nyhetsbrev.

   

Josefin Davidsson

Josefin Davidsson, Account Manager, Netcompetence

Netcompetence är en del av Infotjenestergruppen, och systerbolag till Tholin & Larsson.