Gratis webinar: Uppsägningar av personliga skäl

10 december kl 13:00

   

Det kan uppfattas som svårt att säga upp anställda, i synnerhet om det rör sig om personliga skäl. Men om arbetsgivaren hanterar frågan på ett korrekt sätt är det möjligt att säga upp anställda som missköter sig på olika sätt.

Hur kan man gå tillväga?

Vad man till att börja med ska tänka på är att det finns regler i lagen om anställningsskydd eller i ett eventuellt kollektivavtal som arbetsgivaren måste följa. Det är viktigt att företaget följer de formaliaregler som finns.

Det är även viktigt att arbetsgivaren tänker på att agera på rätt sätt innan det blir tal om uppsägning. Har man talat om för arbetstagaren att man anser att hen missköter sig? Har man försökt åtgärda problemet, t ex placera om arbetstagaren?

Var med när HR-expert Annika Westergren går igenom några av de formella reglerna i samband med uppsägning av personliga skäl, som kan vara speciellt viktiga för arbetsgivare och ledare att tänka på. 

Tid: 10 december kl 13:00 - 13:30

Längd: ca 20 minuter + ca 10 minuter frågestund med Annika

 

Detta webinar har genomförts! Registrera dig till våra nyhetsbrev för att inte missa nästa tillfälle.

Annika Westergren

Annika Westergren, HR-expert