Gratis webinar: Förenkla och förbättra lönehanteringen

11 december kl 10:00

   

Hur kan vi ta oss an lönesystemet för att förenkla och förbättra vårt arbete med löneprocessen?

För att kunna få en mer effektiv och kvalitetssäkrad lönehantering spelar lönesystemet en betydande roll. Hur det här arbetet ska göras är inte på något vis ristat i sten, tvärtom krävs en kontinuerlig förbättring och vidareutveckling för att arbeta smart.

I det här webinaret kommer Mirja Lenes, löne & HR-expert hos Tholin & Larsson, ge tips och råd kring hur ni kan se över arbetet med löner i era system och förhoppningsvis både spara tid och minska risken för fel.

Några punkter som vi kommer ta upp:

  • Målbilden med lönehanteringen och systemet/systemens roll
  • Sårbarhet/Styrka - vem äger lösningarna och problemen?
  • Digitalisering och integration

Tid: 11 december kl 10:00 - 10:30

Längd: ca 20 minuter + ca 10 minuter frågestund med Mirja

Detta webinar har genomförts! Registrera dig till våra nyhetsbrev för att inte missa nästa tillfälle.

Mirja Lenes

Mirja Lener, löne- och HR-expert