Gratis webinar: Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

När anställda blir sjuka ansvarar arbetsgivaren för att rehabiliterings- och arbetsanpassningsåtgärder kommer igång. Dessa syftar till att den anställde ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt.

 

Många arbetsgivare är dock osäkra på när rehabiliteringsarbetet ska börja och vad de förväntas att göra. Under det här webinariet går HR-expert Anna Schönfelder igenom arbetsgivarens skyldigheter samt ger råd och tips hur man kan arbeta förebyggande.

 

Ur programmet:

  • När ska rehabilitering och arbetsanpassning påbörjas?
  • När ska en rehabiliteringsplan tas fram? Vad ska den innehålla?
  • Arbetsgivaren, arbetstagaren, Försäkringskassan - olika roller i rehabiliteringsarbetet
  • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens ansvar?

 

Tid: 25 februari kl 10:00

Längd: ca 15 minuter + 10 min frågestund 

Detta webinar har genomförts! För att inte missa nästa webinar, anmäl dig till något av våra nyhetsbrev.

HR-expert Anna Schönfelder leder webinaret.