Radmila Salamurovic

Sales Consultant

Det ska vara enkelt att utveckla kompetensen inom företaget!

Erfarenhet

Med en akademisk examen i bagaget har jag flerårig erfarenhet av privat och offentligt verksamhet där jag arbetat med både operativa och strategiska HR-frågor, samt försäljning i Sverige och i Nya Zealand. Kompetens inom projektledning, kompetensförsörjning, förhandling, ledarskap och samverkan med fackliga organisationer.

För mig handlar min roll om att erbjuda smarta kompetenslösningar och vara en god kompetenspartner till våra kunder!

Kontakta mig om...

Du vill ha hjälp att skräddarsy kompetensutvecklingen utifrån din verksamhets och dina medarbetares behov!

Kontaktuppgifter

Mobil: 0709 01 61 75

Mejl: Radmila.Salamurovic@simployer.com

 

  Lägg till mig på LinkedIn!