Kristofer Linnarsson

Account Manager

Klart du ska ha rätt svar på dina svåra frågor!

Erfarenhet 

Jag har arbetat med försäljning under hela mitt arbetsliv i både Sverige och Norge. Karriären inleddes i detaljhandeln, men de senaste sex åren har jag fokuserat på tjänsteförsäljning direkt mot företag.

Att arbeta med försäljning innebär för mig att hjälpa organisationer att ta rätt beslut och vara nöjda både kort- och långsiktigt. Tack vare vårt breda kompetenserbjudande i Simployer är det målet lätt att nå!

Kontakta mig om...

Er redovisningsbyrå, lönekontor eller ekonomiavdelning har behov av kompetensförsörjning som passar era specifika behov.

Kontaktuppgifter

Mobil: 0707 43 26 93

Mejl: Kristofer.linnarsson@simployer.com

 

  Lägg till mig på LinkedIn!