Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för Tholin.se. Det är egna databehandlingsavtal för produkter och tjänster som är levererade av Tholin & Larsson. Ta kontakt med vårt kundcenter för ytterligare information om villkoren som gäller i våra produkter.


Typ av information man uppger

Tholin & Larsson samlar enbart in information som är relaterat till företaget man jobbar på. Tholin & Larsson samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Exempel på information som inhämtas:
- Företagsnamn
- Kontaktperson
- Företagsadress/fakturaadress
- Telefonnummer och e-postadress


Hur hämtar vi information?

Tholin & Larsson samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information.

Exempel på formulär:
- Kontaktformulär
- När man önskar att prova en produkt eller tjänst
- Vid köp av produkter eller tjänster på våra webbsidor
- Vid anmälan till webinarer, kurser och konferenser
- När man laddar ner dokument som t ex e-böcker från våra webbsidor
- Vid anmälan att motta våra nyhetsbrev per e-post


Ändamålet med information som inhämtas

- För att kunna ge tillgång till våra tjänster
- För att kunna sända relevant information
- För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster


Hur lagras informationen?

Information som inhämtats genom formulär på tholin.se lagras i vårt CRM-system.


Hur tas information bort?

Information tas bort efter kundens kontakt med vårt kundcenter.


Utlämning av information till tredje part?

Tholin & Larsson delar inte ut information som är inhämtad genom formulär på våra webbsidor till tredje part. Information man uppgett är endast för internt bruk.


Rättigheter

Alla som frågar har rätt till grundläggande information om behandling av personupplysningar i en verksamhet enligt Personuppgiftslagen (PuL). Tholin & Larsson har meddelat informationen i denna integritetspolicy, och hänvisar till den vid eventuella förfrågningar. De som är registrerade i Tholin & Larssons system har rätt till insyn i sina egna uppgifter. De har också rätt att be om att oriktiga, ofullständiga eller upplysningar Tholin & Larsson inte har tillgång till blir rättade, raderade eller kompletterade.


Kontakt

Telefon 031-84 01 80
info@tholin.se
Tholin & Larsson, Box 17103, 402 61 Göteborg