Villkor för betalning, leverans och avbokning

Kursavgift faktureras normalt cirka tio dagar före kursstart. Fakturan har 20 dagars betalningsvillkor. Moms tillkommer.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om det är för få deltagare anmälda. I så fall meddelar vi detta senast 14 dagar innan kursstart. Är det så att du ska beställa resa så hör gärna av dig om du är osäker på om kursen blir av eller inte.

Kursavgift i samband med våra veckokurser utomlands faktureras av Tholin & Larsson. Förfallodatum sätts 20 dagar före kursstart. Resekostnad och logi faktureras av researrangören.

Avbokning kurser:

Om du av någon anledning får förhinder att delta på anmäld kurs är det viktigt att du omgående meddelar oss. Om inte annat överenskommits så gäller följande avbokningsregler:

• vid avbokning 15–7 kalenderdagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
• vid avbokning 6–0 kalenderdagar före kursstart debiteras fullt kurspris.

Du har möjlighet att överlåta din plats till en kollega.

Vid sjukdom eller vård av sjukt barn återbetalas kursavgiften mot uppvisande av läkarintyg.

Avbokning av utbildning utomlands:

Vid avbokning
• senare än 8 veckor innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften.
• senare än 1 vecka innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Du har möjlighet att överlåta din kursplats till en kollega.

Vid avbokning av resa eller överlåtelse till kollega följer Tholin & Larsson resebyråns avboknings- och ombokningsregler vilket kan innebära att resebyrån debiterar en avboknings-/överlåtelseavgift.