Historisk återblick

Så här berättar förre ägaren Sune Tholin om hur det började 1970. Han och Gunnar Larsson – sedermera ledande kommunalman och legendarisk ordförande under IFK Göteborgs guldår – drev under 60-talet tillsammans en revisions- och bokföringsbyrå.

– I vår verksamhet saknade vi lättfattlig information om nyheter på skatteområdet. Det födde tanken på en regelbunden utgivning av ett enkelt informationsblad.

1970 distribuerades nästan 100 000 provnummer av den lilla skriften ”Skattenyheter i sammandrag” till alla landets kontor.

– Vi var spända på om det överhuvudtaget skulle komma några beställningar. Vi hade satsat lånade pengar och mycket arbete.

Men postboxen var tom. Något skakad frågade jag den barska postfröken i luckan om det verkligen inte kommit några svarskort. Hon svarade märkbart irriterad:

– Svarskort! Vi har räknat svarskort hela morgonen.

– Vi fick packa en resväska, berättar Sune Tholin. Första dagen kom det 1.600 prenumerationer. Efter några dagar hade det blivit totalt 8.000.

Efter något år lanserades Skattepärmen, Skatteträff och utbildningsdagar, allt med inriktningen lättillgänglig information, som sedan dess varit Tholin & Larssons gemensamma nämnare.