Videokurs - GDPR – Steg 2 – I praktiken

Inspelad kurs – titta när du har tid!


Pris kr kr 2 990,-

Anmälan

 Målgrupp

För dig som har en företagsledande ställning eller arbetar inom marknad, HR eller IT m fl

 Utbildningstimmar

Kursen ger 1,5 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF Lön.

 Kurstid

Kursen är 2 timmar och 25 minuter

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

 

 

GDPR – Steg 2 I praktiken

GDPR i förhållande till HR, B2B och B2C – vad behöver man tänka på? Från det att rekryteringen startar tills det att den som anställdes en dag väljer att avsluta sin anställning finns en mängd situationer då personuppgifter kommer att behandlas.

På den här videokursen tar vi bland annat upp:

Processer och rutiner behöver ses över

Även om många företag och organisationer redan arbetar efter strukturerade processer och rutiner, blir många överraskade över mängden person­uppgifter som behandlas. Något som i sin tur brukar leda till att såväl processer och rutiner behöver ses över och justeras. Tillsammans går vi igenom anställningen från start till mål och svarar på frågor som

Ordning och reda

Därutöver ägnar vi även en del av kurstillfället till att titta närmare på vad som krävs för att säkra upp värdet hos företagets kunddatabas såväl som hur man kan använda GDPR för att visa på trovärdighet samt ordning och reda gentemot samarbetspartners och leverantörer.

Vi går igenom vad man särskilt bör tänka på när man samlar in och behandlar konsumenters personuppgifter respektive de krav som kan uppkomma när ett avtal ingås två företag emellan. Även frågan om vad som gäller vid överföring av uppgifter från ett företag till annat företag kommer att beröras.

Praktiska exempel och checklistor

Praktiska exempel och checklistor över relevanta frågor och nödvändiga åtgärder. Kurstillfället kommer att innehålla viss repetition, men är främst en fortsättning på steg 1.

Se även:
Videokurs – GDPR – Steg 1 – Nya dataskyddsförordningen


Kursledare:

Marie-Anne Lindhardt är advokat på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom arbetsrätt. Förutom att upprätthålla, förhandla och granska arbetsrättsliga avtal biträder Marie-Anne företag och organisationer vid omstruktureringar, driftinskränkningar, kollektivavtalsfrågor samt med PUL/GDPR-frågor relaterade till HR. 

Maria Winckler är advokat på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom immaterialrätt, kommersiella avtal och integritetsfrågor. Maria arbetar mycket med företag inom e-handeln, vilket gör att Maria har stor erfarenhet av frågor kopplade till Personuppgiftslagen och kommande dataskyddsförordning. Särskilt vad gäller hantering av kunduppgifter och biträdesrelationer.


Videokurs

Pris: 2.990 kr exkl moms per person. I priset ingår digital kursdokumentation. Anmälan är personlig och får ej överlåtas. Du har tillgång till kursen i tre månader.

Tekniska krav för våra digitala kurser »

 Målgrupp

För dig som har en företagsledande ställning eller arbetar inom marknad, HR eller IT m fl

 Utbildningstimmar

Kursen ger 1,5 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF Lön.

 Kurstid

Kursen är 2 timmar och 25 minuter

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post