Videokurs - GDPR – Steg 1 – Nya dataskyddsförordningen

Inspelad kurs – titta när du har tid!


Pris kr kr 2 490,-

Anmälan

 Målgrupp

För dig som har en företagsledande ställning eller arbetar inom marknad, HR eller IT m fl

 Kurstid

Kursen är 2 timmar och 20 minuter

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

 

 

 

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) – vilka åtgärder krävs?

I maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas i Sverige och övriga EU-länder. Den påverkar alla svenska företags verksamheter. Skyddet för den personliga integriteten är betydligt starkare än tidigare och kraven på information, kontroll och dokumentation högre. Hanteringen av personuppgifter ses över i ett brett perspektiv och i princip alla verksamheters rutiner behöver justeras i syfte att säkerställa regelefterlevnad.

På den här videokursen går vi bland annat igenom:

Kännedom om reglerna – utbildning av personalen

En helt central del i arbetet mot regelefterlevnad är verksamhetens kännedom om reglerna. Utbildning av ledning och övrig personal är därför en viktig åtgärd i arbetet mot GDPR-compliance.

Vi besvarar dessa frågor och några till genom att gå igenom:

På vägen får ni även praktiska tips, råd och checklistor!

Se även:
Videokurs – GDPR – Steg 2 – I praktiken


Kursledare:

Linn Samuelsson är advokat på MAQS Advokatbyrå och huvudsakligen verksam inom området för Digital Business. Linn har lång erfarenhet av att upprätta och förhandla IT-avtal, leda avtalsarbetet inom ramen för större upphandlingar av IT-system, både på kund- och leverantörssidan, och hjälper dagligen företag och organisationer med att anpassa deras verksamheter till GDPR.

Elin Etéus är biträdande jurist på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom integritetsfrågor, konsumenträtt och immaterialrätt. Elin arbetar mycket med B2C-företag inom e-handelssektorn, som länge har arbetat aktivt med integritetsfrågor. Elin har därför stor erfarenhet av både de juridiska och praktiska aspekterna av personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen och GDPR.


Videokurs

Pris: 2.490 kr exkl moms per person. I priset ingår digital kursdokumentation. Anmälan är personlig och får ej överlåtas. Du har tillgång till kursen i tre månader.

Tekniska krav för våra digitala kurser »

 Målgrupp

För dig som har en företagsledande ställning eller arbetar inom marknad, HR eller IT m fl

 Kurstid

Kursen är 2 timmar och 20 minuter

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post