Tjänsteresor och traktamenten

Livestreamad tvåtimmarskurs. Gå 5 betala för 4! Är ni fler än 10? Kontakta oss!


Pris kr kr 1 990,-

Anmälan

 Målgrupp

För dig som arbetar med lön, förmåner och reseräkningar

 Kurstid

Livestreamad 19 mars kl 10.00–12.00

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

Frågorna om anställdas tjänsteresor är många. En vanlig fråga är vilka förutsättningar som gäller för att ett traktamente ska vara skattefritt, en annan när ett skattefritt traktamente ska reduceras för fria måltider.

Att avgöra var en anställd har sitt tjänsteställe är centralt när det gäller betalning av skattefri milersättning och skattefria traktamenten under tjänsteresor. Men var har den anställde egentligen sitt tjänsteställe?

Att göra fel vid bedömningen av tjänstestället kan leda till högre skatt för den anställde och högre arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren.

Under denna både heltäckande och grundläggande kurs går vi igenom både detta och mycket annat som det är viktigt att känna till.

Genom att tänka till före kan du undvika många kostsamma misstag.


Tid: Torsdag 19 mars kl 10.00–12.00

Pris: 1.990 kr exkl moms. I priset ingår digital kursdokumentation. Du har tillgång till kursen i 24 timmar. Anmälan är personlig och får inte överlåtas.

Gå 5 betala för 4! Är ni fler än tio, kontakta oss för paketpris!

Tekniska krav för våra digitala kurser »

Kursledare

Lennart Salomonsson

Det svåra kan alltid göras enklare!
Läs mer om Lennart Salomonsson

  • Vad är en tjänsteresa?
  • Var har den anställde sitt tjänsteställe?
  • Vilken betydelse har den anställdes ”vanliga verksamhetsort”?
  • Beräkningen av skattefria inrikes traktamenten.
  • Beräkningen av skattefria utrikes traktamenten.
  • Reducering av traktamentet för fria måltider.
  • Både reducering och kostförmån – dubbelbeskattning?
  • Skattefria nattraktamenten – inrikes och utrikes.
  • Tremånadersregeln – reducering efter tre månader.
  • Reseräkningar och AGI.

 Målgrupp

För dig som arbetar med lön, förmåner och reseräkningar

 Kurstid

Livestreamad 19 mars kl 10.00–12.00

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post