Stora Momsdagen 2020

Stora uppdateringsdagen för moms. Stockholm och Göteborg i mars!Pris kr 5 990,-

Anmälan

 För dig som jobbar med moms är Stora Momsdagen en viktig dag där du kan fylla på kunskaperna och mingla med kollegor i branschen!

Stora Momsdagen leds av Simployers momsgrupp – Håkan Larsson, Kristina Andreasson, Pelle Gustavsson och Veronica Rosén.


Pris: 5.990 kr exkl moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch och digital kursdokumentation. 

Ps! Ta med dig kollegorna. Kom fem, betala för fyra!

Alltid senaste nytt! Nya programpunkter kan tillkomma.

Nya regler för EU-handel med varor – 1 jan 2020

Quick-fixes för EU-handel:

– Vilka handlingar krävs för att visa EU-transporten?

– Nya regler för avropslager/call-off stock

– Nya regler för kedjetransaktioner

 

Nya EU-regler för varor/tjänster till privatpersoner – 1 jan 2021

Fler tjänster till privatpersoner kan redovisas i MOSS-systemet

Utländsk moms på E-handel/distansförsäljning till privatpersoner i andra EU-länder. Kan redovisas i svenska MOSS-deklarationen 

 

Koncerninterna transaktioner

Viktigt att fakturera mellan koncernbolag på rätt sätt

Fel pris inom koncern kan innebära momssmäll

 

Influencers, bloggare m fl – aktuella momsfrågor

Skatteverket specialgranskar branschen

 

Lägre digitalmoms

6 % moms på e-böcker och andra digitala publikationer 1 juli 2019

Vilka produkter omfattas?

 

Moms på vårdpersonal

1 juli 2019 är det moms på uthyrning av personal för sjukvård, social omsorg och tandvård.

Vilka yrkesgrupper och situationer omfattas??

 

Brexit – hur påverkas momshanteringen?

Vad händer när EU-handel blir export/import?

 

Moms på kurser, event och konferenser

Ny EU-dom gör det svårare att göra rätt

Avdrag för moms - praktiska och aktuella frågor

Krav som företagen måste klara för att få avdrag!

Materiella krav – samband med momspliktig verksamhet

Momsavdrag för nystartad och nedlagd verksamhet?

Formella krav – är fakturan ok?


Kraven på fakturan

Vad måste finnas med i fakturan?

Förenklad faktura i vissa fall


Anställdas köp via nätet – avdrag för moms?

Köp via nätet. Finns momsen med? Företagets namn?

Momsavdrag på fakturor i anställdas namn?

Resekostnader – utlägg för hotell, taxi, flyg m m

Godkänns inskannade kvitton?


Solceller – när får man avdrag?
Momsavdrag för installation av solceller när överskottselen säljs?

Moderbolagsverksamhet – koncernfrågor

Viktigt att fakturera vidare mellan bolagen på rätt sätt!

Avdragsrätten för moderbolag

Avdrag för moms vid köp och försäljning av dotterbolag

Fakturor till fel företag? Vilket bolag har avdragsrätt?


Reklam och sponsring – avdrag eller inte?

Reklam och sponsring av idrottsevenemang m m

Personalförmåner – momsavdrag eller inte?

Avdrag för moms för skattefria och skattepliktiga förmåner
Motion, gåvor, arbetsredskap med mera

Personbilar – särskilda regler

Köp eller leasing av personbil?

Finansiell leasing kan vara köp istället för hyra enligt Skatteverket. Då stryps momsavdraget

Problem med momsen vid avslut av leasing


Representation

När får man momsavdrag på intern och extern representation?

 

 Målgrupp

För dig som jobbat några år eller längre på ett företags ekonomiavdelning, som revisor eller som redovisningskonsult

 Utbildningstimmar

För dig som är medlem i SRF ger utbildningen 6 utbildningstimmar. Du får även utbildningstimmar om du är medlem i FAR.

 Kurstid

Heldagskurs kl 9–16

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

”Fantastiska kursledare som lyckas hålla åhörarna pigga och alerta trots tunga ämnen.” ”Intressant och lärorik. Mycket praktiska exempel. Bra genomförd kurs av ledarna.” ”Det var bra exempel och bra engagerade kursledare som gjorde hela kursen intressant. När man har en heldagskurs kan det vara lätt att man som lyssnare tappar fokus vid något tillfälle, men tack vare kursledarnas engagemang och upplägg så tappade jag inte fokus på hela dagen.” ”Tack för en bra och informativ kurs! Toppen med webkurs!” "Kursledarna var mycket bra. De framförde sina kunskaper i detta bitvis krångliga ämne på ett lättsamt och bra sätt. Kanon!"

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 5 990,-
Anmälan Göteborg 2020-03-17 kl 09:00 - kl 16:00
Anmälan Stockholm 2020-03-18 kl 09:00 - kl 16:00