Stora Momsdagen 2019

Stora uppdateringsdagen för moms. Även som livestreamad!Pris kr 4 990,-

Anmälan

 För dig som jobbar med moms är Stora Momsdagen en viktig dag där du kan fylla på kunskaperna och mingla med kollegor i branschen!

Stora Momsdagen leds av Tholin & Larssons momsgrupp – Håkan Larsson, Kristina Andreasson, Pelle Gustavsson och Veronica Rosén.

 

 


Pris: 4.990 kr exkl moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch och digital kursdokumentation. Den streamade kursen har du tillgång till i 24 timmar.

Ps! Ta med dig kollegorna. Kom fem, betala för fyra!

Alltid senaste nytt! Nya programpunkter kan tillkomma.

Nytt och aktuellt 2019

Moms på vårdpersonal

1 juli 2019 är det moms på uthyrning av personal för sjukvård, social omsorg och tandvård.

Vilka yrkesgrupper och situationer omfattas??


Nya regler för EU-handel med varor – 1 januari 2020

Quick-fixes för EU-handel:

– Vilka handlingar krävs för att visa EU-transporten?

– Nya regler för avropslager/call-off stock och nya regler för kedjetransaktioner.


Lägre digitalmoms – 1 juli 2019

6 % moms på e-böcker och andra digitala publikationer

Vilka produkter omfattas?


Influencers, bloggare m fl – aktuella momsfrågor

Skatteverket specialgranskar branschen i år


Nytt om moms på fastigheter

Moms på el/vatten som faktureras separat?


Brexit – hur påverkas momshanteringen?

Vad händer när EU-handel blir export/import?


Moms på kurser, event och konferenser

Ny EU-dom gör det svårare att göra rätt


Koncernintern fakturering

Fel pris inom koncern kan innebära momssmäll

Avdrag för moms - praktiska och aktuella frågor

Krav som företagen måste klara för att få avdrag!

Materiella krav – samband med momspliktig verksamhet

Momsavdrag för nystartad och nedlagd verksamhet?

Formella krav – är fakturan ok?


Kraven på fakturan

Vad måste finnas med i fakturan?

Förenklad faktura i vissa fall


Anställdas köp via nätet – avdrag för moms?

Köp via nätet. Finns momsen med? Företagets namn?

Momsavdrag på fakturor i anställdas namn?

Resekostnader – utlägg för hotell, taxi, flyg m m

Godkänns inskannade kvitton?


Solceller – när får man avdrag?
Momsavdrag för installation av solceller när överskottselen säljs?

Moderbolagsverksamhet – koncernfrågor

Viktigt att fakturera mellan bolagen på rätt sätt!
Avdrag för moms vid köp och försäljning av dotterbolag

Reklam och sponsring – avdrag eller inte?

Reklam och sponsring av idrottsevenemang m m

Personalförmåner – momsavdrag eller inte?

Avdrag för moms för skattefria och skattepliktiga förmåner
Motion, gåvor, arbetsredskap med mera

Personbilar – särskilda regler

Köp eller leasing av personbil?

Finansiell leasing kan vara köp istället för hyra enligt Skatteverket. Då stryps momsavdraget

Problem med momsen vid avslut av leasing


Representation

När får man momsavdrag på intern och extern representation?

 

 Målgrupp

För dig som jobbat några år eller längre på ett företags ekonomiavdelning, som revisor eller som redovisningskonsult

 Utbildningstimmar

För dig som är medlem i SRF ger utbildningen 6 utbildningstimmar. Du får även utbildningstimmar om du är medlem i FAR.

 Kurstid

Heldagskurs kl 9–16

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

Från 2018 års Stora Momsdagen: ”Fantastiska kursledare som lyckas hålla åhörarna pigga och alerta trots tunga ämnen.” ”Intressant och lärorik. Mycket praktiska exempel. Bra genomförd kurs av ledarna.” ”Det var bra exempel och bra engagerade kursledare som gjorde hela kursen intressant. När man har en heldagskurs kan det vara lätt att man som lyssnare tappar fokus vid något tillfälle, men tack vare kursledarnas engagemang och upplägg så tappade jag inte fokus på hela dagen.” ”Tack för en bra och informativ kurs! Toppen med webkurs!” "Kursledarna var mycket bra. De framförde sina kunskaper i detta bitvis krångliga ämne på ett lättsamt och bra sätt. Kanon!"

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 4 990,-
Anmälan Stockholm 2019-10-23 kl 09:00 - kl 16:00
Få platser Malmö 2019-10-24 kl 09:00 - kl 16:00