Reklam, sponsring och extern representation

Streamad tvåtimmarskurs. Gå 5 betala för 4! Är ni fler än 10? Kontakta oss!


Pris kr kr 1 990,-

 Målgrupp

Ekonomi- och bokföringspersonal, företagsledare, ekonomichefer, controllers, egna företagare, redovisningskonsulter, revisorer, sälj- och marknadschefer m fl

 Kurstid

Livestreamad 28 januari kl 10–12

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

Svåra gränsdragningar överallt

Det är många svåra gränsdragningar med stor skillnad i avdragsrätten för reklam, sponsring jämfört med extern representation. På den här livestreamade kursen tar vi upp en rad praktiska exempel och går igenom olika rättsfall som visar hur domstolarna hanterar frågorna.

Det här tar vi upp:


Lite teori före kursen och praktiska frågor efter

För att du ska kunna hänga med i svängarna kommer du innan kursen att få ta del av praktiskt inriktade artiklar som ger dig grundläggande teoretiska kunskaper i de olika frågorna. Efter kursen får du svara på några frågor. Då har du möjlighet att stämma av vad du lärt dig. Detta för att du ska få så stor nytta av utbildningen som möjligt i ditt dagliga arbete.

Gör inga dyrbara misstag – bli uppdaterad på två timmar!


 Tid: 28 januari 2020 kl 10–12 (inklusive frågestund).

Pris: 1.990 kr exkl moms. I priset ingår digital kursdokumentation. Du har tillgång till kursen i 24 timmar. Anmälan är personlig och får inte överlåtas.

Gå 5 betala för 4! Är ni fler än tio, kontakta oss för paketpris!

Tekniska krav för våra digitala kurser »

 

Den här kursen ingår i vårt abonnemang på livestreamade kurser inom moms.
Här kan du läsa mer

Kursledare

Håkan Larsson

Jag ger dig koll på momsen!
Läs mer om Håkan Larsson

 Målgrupp

Ekonomi- och bokföringspersonal, företagsledare, ekonomichefer, controllers, egna företagare, redovisningskonsulter, revisorer, sälj- och marknadschefer m fl

 Kurstid

Livestreamad 28 januari kl 10–12

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post