GDPR – Steg 1 Nya dataskyddsförordningen

Halvdag – Viktiga lagändringar – gäller alla som hanterar personuppgifter.Pris kr 2 990,-

Gå till beställning

PAKETPRIS OM DU GÅR BÅDE GDPR – Steg 1 – NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH GDPR – Steg 2 – I PRAKTIKEN5.980 KR!
VILL DU GÅ BÅDA KURSERNA! – ANMÄL DIG HÄR!


Nya dataskyddsförordningen (GDPR) – vilka åtgärder behöver din verksamhet vidta?

I maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) tillämpas i Sverige och övriga EU-länder, vilket bland annat kommer att påverka alla svenska företags verksamheter.

I Sverige ersätter GDPR den nu gällande personuppgiftslagen (PuL), vilket kommer att medföra att skyddet för den personliga integriteten blir betydligt starkare än tidigare och kraven på information, kontroll och dokumentation högre.

Hantering av personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter kommer att behöva ses över i ett brett perspektiv och i princip alla verksamheters rutiner kommer att behöva justeras i syfte att säkerställa regelefterlevnad.

Kännedom om reglerna – utbildning av personalen

En helt central del i arbetet mot regelefterlevnad är verksamhetens kännedom om reglerna. Utbildning av ledning och övrig personal är därför en viktig åtgärd i arbetet mot GDPR-compliance.

Vi besvarar dessa frågor och några till under halvdagskursen genom att gå igenom:

På vägen får ni även praktiska tips, råd och checklistor!


Fyra frågor & svar om kursen

1. Vem ska gå kursen?

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller alla organisationer och företag. Alla verksamhets­områden som behandlar personuppgifter kommer att behöva införa, alternativt uppdatera, rutiner och processer för att kunna leva upp till lagstiftningens krav. Kursen är särskilt relevant för ansvariga inom HR, IT och marknad.

2. Varför ska man gå kursen?

Kursen ger dig en grundläggande förståelse för vad den nya lagstiftningen faktiskt innebär och hur den kommer att påverka er verksamhet. Det ger dig möjlighet att se vilka förberedelser och rutiner just ni behöver vidta.

3. Varför redan nu, den börjar ju inte gälla förrän till våren?

För många företag kommer det att krävas mycket arbete med att säkerställa att verksam­heten anpassas till de stärkta kraven. Rutiner och organisation behöver upprättas och komma på plats. Förändringarna kan dessutom påverka verksamhetens IT-miljö. Därför är det redan nu ont om tid, även om förordningen börjar tillämpas först den 25 maj 2018.

4. Vad är konsekvenserna om man inte följer nya förordningen?

Organisationer och företag som bryter mot lagen riskerar höga sanktioner och risk för skadestånd samt, men kanske framför allt, badwill.


Kursledare:

Maria Jennerholm är advokat på MAQS Advokatbyrå och arbetar huvudsakligen med frågor rörande skydd och kommer­sialisering av immateriella rättigheter, upprättande och granskning av kommersiella avtal samt med att hjälpa företag och organisationer att anpassa deras verksamheter till GDPR.

Linn Samuelsson är advokat på MAQS Advokatbyrå och huvudsakligen verksam inom området för Digital Business. Linn har lång erfarenhet av att upprätta och förhandla IT-avtal, leda avtalsarbetet inom ramen för större upphandlingar av IT-system, både på kund- och leverantörssidan, och hjälper dagligen företag och organisationer med att anpassa deras verksamheter till GDPR.

Maria Winckler är advokat på MAQS Advokatbyrå och är specialiserad inom immaterialrätt, kommersiella avtal och integritetsfrågor. Maria arbetar mycket med företag inom e-handeln, vilket gör att Maria har stor erfarenhet av frågor kopplade till Personuppgiftslagen och kommande dataskyddsförordning. Särskilt vad gäller hantering av kunduppgifter och biträdesrelationer.


Information om livestreamingen:

För att kunna se denna streamade kurs behöver du:

Att stänga ned andra flikar, webbläsare och program kan hjälpa när du streamar kursen. Att koppla upp dig via nätverkskabel istället för en trådlös uppkoppling kan också bidra till en stabilare uppkoppling.

Halvdagskurs

Pris: 2.990 kr exkl moms per person. I priset ingår fika och digital kursdokumentation. Anmälan är personlig.

Läs mer i kursfoldern!


Se även:

E-kurs: Grundkurs i dataskydd (GDPR)

Halvdagskurs

Introduktion till lagstiftningen

Tillämpningsområde

Sanktionerna

När får personuppgifter behandlas och hur?

Krav på samtycke

Överföring av personuppgifter mellan organisationer och länder

Dataskyddsombudets roll

Säkerhetskrav

Privacy by design

Krav på nya rutiner

Övriga nyheter

Praktiska förändringar

Hur kan vi förbereda oss?

 

 Målgrupp

För dig som har en företagsledande ställning eller arbetar inom marknad, HR eller IT m fl

 Kurstid

Halvdagskurs kl 9–12

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

"Kompetenta advokater med förmåga att förmedla ett komplicerat, omfattande område på ett ganska lättbegripligt sätt." "Bra struktur och grund på omfattande och komplicerat område." "Bra kurs, gav breda grundläggande kunskaper om GDPR." "Kanonbra med möjligheten att delta via streaming :)"

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 2 990,-
Anmälan Stockholm 2018-03-06 kl 09:00 - kl 12:00
Anmälan Göteborg 2018-03-20 kl 09:00 - kl 12:00
Anmälan Streamad kurs 2018-03-20 kl 09:00 - kl 12:00
Anmälan Malmö 2018-04-10 kl 09:00 - kl 12:00
Anmälan Stockholm 2018-04-26 kl 09:00 - kl 12:00