Moms vid internationell handel

Vi fördjupar oss i de svåra frågorna.Pris kr 5 490,-

Anmälan

En fördjupning i de svåra momsreglerna vid internationell handel med varor och tjänster. Export/import. EU-handel.

Den här dagen är för dig som vill få en ordentlig genomgång av de komplicerade reglerna kring internationell handel med varor och tjänster. Efter kursen kommer du ha lärt dig hur du avgör om svensk moms ska tas ut på olika försäljningar. Du kommer även veta när du som köpare ska redovisa momsen på ett inköp (omvänd beskattning).

Vi går igenom huvuddragen i reglerna för att söka momsåterbetalning från andra länder. Bra för dig som vill få en helhetsbild av hur reglerna fungerar i praktiken. Allt för att du ska undvika fällor och fel som kan bli riktigt kostsamma.  

Praktiska övningar
Under kurserna varvar vi reglerna med många praktiska exempel och diskussionsövningar med våra förslag på lösningar. Allt för att du ska ta till dig de svåra reglerna så bra som möjligt och för att du – i det fortsatta praktiska arbetet – ska kunna använda de kunskaper du fått. 


Heldagskurs kl 9–16

Pris: 5.490 kr exkl moms. I priset ingår lunch, fika och digital kursdokumentation.

Utbildningen hålls av vår momsgrupp, där Håkan Larsson, Veronica Rosén, Kristina Andreasson och Pelle Gustavsson ingår.

Varuhandel inom EU

Beviskrav på transporter/VAT-nr
Problem vid flerpartshandel
Registrering i annat land?
Bearbetning innan leverans
Postorderhandel m m

Export och import

Importmomsen – praktiska problem
Export och import i flera led
Vart gick leveransen? Beviskrav
Leverans till fartyg m m

Handel med tjänster

Huvudregler och undantag
Etableringar i olika länder
• Fastighetstjänster
• Konsult-, transport- och förmedlingstjänster. Service/reparationer. Licenser och rättigheter m m
• Elektroniska tjänster
Mässor, konferenser mm

Utländsk moms

Registrering i annat land?
Återbetalning av moms från andra länder

 

 Målgrupp

Kursen passar den som hanterar såväl leverantörsfakturor som kundfakturor på företaget. Även revisorer och redovisningskonsulter som behöver kunna ge råd och hjälp till sina kunder i frågor som rör internationell handel har nytta av kursen.

 Utbildningstimmar

För dig som är medlem i SRF ger utbildningen 6 utbildningstimmar. Du får även utbildningstimmar om du är medlem i FAR.

 Kurstid

Heldagskurs kl 9–16

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

"Föreläsarna var kanonbra, både kunniga, lättsamma och roliga. Stort tack för en givande momsdag, mycket nöjd.” ”Superbra kurs!"

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 5 490,-