Moms i koncerner

Syftet med den här kursen är att översiktligt ge en helhetsbild kring de momsregler som påverkar koncerninterna transaktioner.


Pris kr kr 1 490,-

Anmälan

 Målgrupp

Revisorer, ekonomiavdelningar, i någon mån redovisningskonsulter

 Kurstid

Livestreamad 24 september kl 10–11

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

Bolag som ingår i en koncern gör ofta fel på momsen i sina interna mellanhavanden. Det kan vara att man inte fakturerar för utförda tjänster eller levererade varor. Att vidarefakturering inte görs på rätt sätt. Det är även vanligt att leverantörsfakturor kommer ställda till (”fel”) bolag i koncernen men bokförs och momsredovisas i ett annat (”rätt”) bolag.  De fel som görs kan leda till att bolag i koncernen går miste om avdragsrätt för moms. 

Det finns helt enkelt många fallgropar i momsen som bolag i en koncern bör vara medvetna om. Dessutom har Skatteverket i april 2019 publicerat ett ställningstagande som är bra att känna till – särskilt om något av koncernbolagen har begränsad – eller helt saknar – avdragsrätt. 


Tid: Torsdag 24 september kl 10–11 inklusive frågestund (ca 15 minuter).

Pris: 1.490 kr exkl moms. I priset ingår digital kursdokumentation. Du har tillgång till kursen i tre månader (efter sändningsdatumet som inspelad video). Anmälan är personlig och får inte överlåtas.

Gå 5 betala för 4! Är ni fler än tio, kontakta oss för paketpris!

Tekniska krav för våra digitala kurser »

 

Titta in i vår studio inför din livestreamade kurs!

Här kan du se en kort film om hur sändningsplattformen fungerar! Passa på att testa så att du känner dig säker innan din kurs. Förstora, förminska och flytta runt rutorna som du vill för att få en bättre upplevelse.  Har du en fråga om tekniken? Ställ den direkt i plattformen – redan nu!

 

Kursledare

Pelle Gustavsson

Din machete i momsdjungeln!
Läs mer om Pelle Gustavsson

  • Grunderna för fakturering till koncernbolag
  • Principerna för inköp och vidarefakturering
  • Skatteverkets uppfattning
  • Prissättning mot koncernbolag som inte får dra av momsen fullt ut.

 Målgrupp

Revisorer, ekonomiavdelningar, i någon mån redovisningskonsulter

 Kurstid

Livestreamad 24 september kl 10–11

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post