Moms i koncerner

Livestreamad entimmeskurs. Gå 5 betala för 4. Är ni fler än 10? Kontakta oss!


Pris kr kr 1 490,-

Anmälan

 Målgrupp

Revisorer, ekonomiavdelningar, i någon mån redovisningskonsulter

 Kurstid

Livestreamad 20 februari kl 10–11

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

Bolag som ingår i en koncern gör ofta fel på momsen i sina interna mellanhavanden. Det kan vara att man inte fakturerar för utförda tjänster eller levererade varor. Att vidarefakturering inte görs på rätt sätt. Det är även vanligt att leverantörsfakturor kommer ställda till (”fel”) bolag i koncernen men bokförs och momsredovisas i ett annat (”rätt”) bolag.  De fel som görs kan leda till att bolag i koncernen går miste om avdragsrätt för moms. 

Det finns helt enkelt en många fallgropar i momsen som bolag i en koncern vara medvetna om. Dessutom har Skatteverket i april 2019 publicerat ett ställningstagande som är bra att känna till – särskilt om något av koncernbolagen har begränsad – eller helt saknar – avdragsrätt. 

Syftet med kursen är att översiktligt ge en helhetsbild kring de momsregler som påverkar koncerninterna transaktioner.


Tid: Torsdag 20 februari kl 10–11 inklusive frågestund (ca 15 minuter).

Pris: 1.490 kr exkl moms. I priset ingår digital kursdokumentation. Du har tillgång till kursen i tre månader (efter sändningsdatumet som inspelad video). Anmälan är personlig och får inte överlåtas.

Gå 5 betala för 4! Är ni fler än tio, kontakta oss för paketpris!

 

Tekniska krav för våra digitala kurser »

Kursledare

Pelle Gustavsson

Din machete i momsdjungeln!
Läs mer om Pelle Gustavsson

  • Grunderna för fakturering till koncernbolag
  • Principerna för inköp och vidarefakturering
  • Skatteverkets uppfattning
  • Prissättning mot koncernbolag som inte får dra av momsen fullt ut.

 Målgrupp

Revisorer, ekonomiavdelningar, i någon mån redovisningskonsulter

 Kurstid

Livestreamad 20 februari kl 10–11

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post