#Metoo – Ditt ansvar som arbetsgivare

Livestreamat seminarium om kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och diskriminering.Pris kr 990,-

Gå till beställning

 

Diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier

Klargörande av begrepp, definitioner, vilka omfattas? Vilka grunder?

Aktiva åtgärder

Arbetsgivarens skyldighet att arbeta aktivt och förebyggande. Inom vilka områden? Hur processen ska gå till.

Utreda och åtgärda

Arbetsgivarens skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier.

Frågestund!


 

Pris: 990 kr exklusive moms.

Tid: kl 10–11.


Information om livestreamingen

För att kunna se denna streamade kurs behöver du:

Att stänga ned andra flikar, webbläsare och program kan hjälpa när du streamar kursen. Att koppla upp dig via nätverkskabel istället för en trådlös uppkoppling kan också bidra till en stabilare uppkoppling.

 

Kursledare

Annika Westergren

I mer än 16 år har Annika Westergren varit en av Tholin & Larssons vassaste personal- och arbetsrättsexperter.
Läs mer om Annika Westergren

Anna Schönfelder

Anna Schönfelder

Anna är chef på Tholin & Larssons Lön/HR-avdelning och har en mycket stor erfarenhet av arbete med HR samt personal- och arbetsrättsfrågor.
Läs mer om Anna Schönfelder

 Målgrupp

Ledare och HR

 Kurstid

60 minuter

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 990,-
Anmälan Streamad kurs 2017-12-20 kl 10:00 - kl 11:00