Löneadministration · påbyggnad

För dig som arbetat med löner ett tag.Pris kr 5 990,-

Anmälan

Simployers tre kurser inom löneadmini­stration är fristående: 

Grundkursen är en bra introduktion för dig som ska börja sköta lönerna på arbetsplatsen. Du får också nödvändiga kunskaper inom arbetsrätt.

Påbyggnadskursen är lämplig för dig som har arbetat med lönehantering en längre tid och som behöver förstärka kunskaperna.

Kvalificerad löne­administration går på djupet inom lite svårare områden som du kan behöva hantera.


Påbyggnadskursen är för dig som har arbetat med löneadministration en längre tid och vill lära dig mer om de svårare uträkningarna kring bl a deltids­löner och olika slag av föräldra­ledighet.

Vi behandlar även frågor kring när semester ska beräknas enligt sammalöneregeln respektive enligt tolvprocentsregeln.

Vi arbetar med praktiska övningsexempel för att komplettera den teoretiska delen.

Ur kursinnehållet:


Pris: 5.990 kr exkl moms. I priset ingår lunch, fika och digital kursdokumentation.

Kursledare

Mirja Lenes

Har du en komplex och krånglig fråga om lön kan jag prata om den i timmar!
Läs mer om Mirja Lenes

09:00
Deltidsanställning

Deltidsanställda får inte diskrimineras Löneberäkning vid deltidsanställning Mertidsersättning

10:15
Deltidsanställning forts. och föräldraledighet

Övertid Löneavdrag vid tjänstledighet Övning

11:10
Föräldraledighet forts. och semesterlagen

Föräldraledighet på deltid Tillfälligt arbete under föräldraledigheten Övning Förskottssemester

12:00
Lunch

13:00
Semesterlagen

Semesterlön enligt semesterlagen Övning Semesterlön enligt kollektivavtal Genomsnittlig sysselsättningsgrad

14:10
Semester

Sammanfallande intjänande- och semesterår Övning Semesterintjänande vid frånvaro Övning på semesterlönegrundande frånvaro

15:20
Semester, tystnadsplikt och personuppgifter

Nettosemester
Sparad semester
Semesterskuld
Tystnadsplikt och lojalitet
Personuppgifter

16:00
Kursen slutar

Tidpunkterna för innehållet kan komma att ändras.

 Målgrupp

Påbyggnadskursen är lämplig för dig som arbetat med lönehantering en längre tid och behöver förstärka kunskaperna.

 Utbildningstimmar

Kursen ger 5,5 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF Lön

 Kurstid

Endagskurs kl 9–16

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

"Fantastisk kursledare som på ett inspirerande sätt fick med teori samt att vi fick möjlighet att även testa våra kunskaper praktiskt i teorihäftet." "Kompetenta, erfarna föreläsare, jobbade bra ihop som team. Bra med frekventa bensträckare, smart!" "Mycket bra kurs och mycket bra kursledare."

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 5 990,-
Anmälan Malmö 2020-11-03 kl 09:00 - kl 16:00
Anmälan Göteborg 2020-11-05 kl 09:00 - kl 16:00
Anmälan Stockholm 2020-11-10 kl 09:00 - kl 16:00