Löneadministration · kvalificerad

Går på djupet inom lite svårare områden.Pris kr 5 990,-

Anmälan

Simployers tre kurser inom löneadmini­stration är fristående: 

Grundkursen är en bra introduktion för dig som ska börja sköta lönerna på arbetsplatsen. Du får också nödvändiga kunskaper inom arbetsrätt.

Påbyggnadskursen är lämplig för dig som har arbetat med lönehantering en längre tid och som behöver förstärka kunskaperna.

Kvalificerad löne­administration går på djupet inom lite svårare områden som du kan behöva hantera.


På den kvalificerade kursen i löneadministration får du lära dig hantera löneväxling, sjuklön vid rörlig lön, semesterledighet vid deltidssjukfrånvaro och korrigering av lön.

Vidare går vi igenom hur långtidsfrånvaro kan hanteras när det gäller arbetsgivarens kvittningsmöjlighet.

Under kursdagen behandlas även utrikes tjänsteresor och reglerna för beräkning av bilförmån.

Ur kursinnehållet:


Pris: 5.990 kr exkl moms. I priset ingår lunch, fika och digital kursdokumentation.

 

Kursledare

Lotta Sprangers

Jag brinner för att informera om alla delar av lön till våra kunder!
Läs mer om Lotta Sprangers

Lennart Salomonsson

Lennart Salomonsson

Det svåra kan alltid göras enklare!
Läs mer om Lennart Salomonsson

09:00
Bilförmån

Värdering av bilförmån Extrautrustning Nedsättning av förmånsvärdet Jämkning av förmånsvärdet Övning

10:15
Bilförmån forts. och drivmedelsförmån

Trängselskatt
Värdering av drivmedelsförmån
Övning

11:10
Sjuklön

Läkarintyg Sjuklöneunderlaget Sjuklön vid rörlig lön Tjänstledighet i samband med sjukfrånvaro Högskostnadsskydd Sjukersättning Övning

12:00
Lunch

13:00
Semesterlagen och utlandstraktamente

Semesterintjänande vid deltidssjukfrånvaro Outtagen semester vid långtidsfrånvaro Semesterledighet vid deltidssjukfrånvaro Övning Skattefria utlandstraktamenten

14:10
Utlandstraktamente samt preliminär lön respektive kvittning

Tremånadersregeln
Övning
Preliminär löneberäkning
Kvittning mot lön
Korrigering av lön och förmåner

15:20
Löneväxling och slutlön

Checklista vid löneväxling Vad kan man löneväxla mot? Formler för löneväxling Slutlön

16:00
Kursen slutar

Tidpunkterna för innehållet kan komma att ändras.

 Målgrupp

Kursen går på djupet inom svårare områden av löneadministration.

 Utbildningstimmar

Kursen ger 5,5 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF Lön

 Kurstid

Endagskurs kl 9–16

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

"Mycket bra upplagt, allt var jättebra." "Jag tycker det är underbart att gå på kurs när kursledarna är så engagerade och positiva som de var här." "Jag tycker att kursen var bra då det var en bra grupp med mycket frågor och diskussioner."

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 5 990,-
Anmälan Malmö 2020-11-04 kl 09:00 - kl 16:00
Anmälan Göteborg 2020-11-06 kl 09:00 - kl 16:00
Anmälan Stockholm 2020-11-11 kl 09:00 - kl 16:00