Löneadministration · grundkurs

Lär dig löneuträkning från grunden



Pris kr 8 990,-

Anmälan

Simployers tre kurser inom löneadmini­stration är fristående:

Grundkursen är en bra introduktion för dig som ska börja sköta lönerna på arbetsplatsen. Du får också nödvändiga kunskaper inom arbetsrätt.

Påbyggnadskursen är lämplig för dig som har arbetat med lönehantering en längre tid och som behöver förstärka kunskaperna.

Kvalificerad löne­administration går på djupet inom lite svårare områden som du kan behöva hantera.


Grundkursen i löneadministration passar för dig som är helt ny eller bara har arbetat en kortare tid med löneadministration. Du får lära dig räkna lön från grunden. Den teoretiska genomgången varvas med många praktiska övningsexempel.

Du får grundläggande kunskaper inom arbetsrätten när det gäller olika slag av ledigheter och frånvaro. Du lär dig göra skatteavdrag och beräkna arbetsgivarav­gifter. Efter grundkursen kan du självstän­digt räkna enklare slag av löner.

Ur kursinnehållet


Tvådagarskurs – se program dag 1 och 2 nedan

Pris: 8.990 kr exkl moms. I priset ingår lunch, fika och digital kursdokumentation.

Kursledare

Lotta Sprangers

Jag brinner för att informera om alla delar av lön till våra kunder!
Läs mer om Lotta Sprangers

Lennart Salomonsson

Lennart Salomonsson

Det svåra kan alltid göras enklare!
Läs mer om Lennart Salomonsson

09:00
Grundläggande regler om skatter

Kontantprincipen för beskattning

Skattsedelns betydelse

10:15
Grundläggande regler om skatter och arbetsgivaravgifter

A-skatt Arbetsgivaravgifter Övning

11:10
Grundläggande regler om arbetstid enligt lag och kollektivavtal

Ordinarie arbetstid Övertid Mertid Övning

12:00
Lunch

13:00
Grundläggande regler om sjukfrånvaro och sjuklön och anställdas förmåner

Karensavdrag och återinsjuknande
Sjuklön och sjukpenning
Personalvårdsförmåner
Skattefri motion och friskvård

14:10
Anställdas förmåner forts. och tjänsteresor

Fri hälso- och sjukvård
Tjästeresa med egen bil
Fri parkering
Övning

15:20
Grundläggande regler om semester

Injänandeår och semesterår Sammanfallande semester Betalda semesterdagar Semesterintjänande

16:00
Kursen slutar

Tidpunkterna för innehållet kan komma att ändras.

09:00
Grundläggande regler om föräldraledighet och semesterlön

Rätt till förädlaledighet 6-timmarsdag Förbud mot missgynnande Semesterlön enligt sammalöneregeln och 12 %-regeln Övning

10:15
Tjänsteresa

Tjänsteställe Skattefria traktamenten Övning

11:10
Tjänsteresa forts.

Reducering för fria måltider Förmån av fri kost Logi under tjänsteresor

12:00
Lunch

13:00
Grundläggande regler om semesterledighet

Huvudsemesterperiod Rätt att spara semesterdagar Övning

14:10
Övningar och kort om anställningsformer

Övningar Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning

15:20
Övningar och grundläggande regler om semesterersättning och avslut av anställning

Övningar
Saklig grund vid uppsägning
Semesterersättning vid avslut av anställning
Nytt inkomstår

16:00
Kursen slutar

Tidpunkterna för innehållet kan komma att ändras.

 Målgrupp

En bra introduktion för dig som ska börja sköta lönerna på arbetsplatsen.

 Kurstid

Kurstid: kl 9–16 (två dagar)

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

"Innehållet var relevant och kursledarna hade mycket kunskaper inom ämnet. Små grupper gör det lättare att ställa frågor och ha en dialog. Helt klart den mest relevanta kurs jag deltagit på." "Toppen toppen, en jättebra bra kurs och ett stort plus för kursledarna som gjorde dagen lätt, inspirerande och intressant." "Bra kombination av grundinformation och mer avancerad information. Föreläsarna var jättetrevliga och otroligt duktiga. Känner mig redo att ta över lönerna på mitt företag!"

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 8 990,-
Anmälan Göteborg 2020-03-31 kl 09:00 - 2020-04-01 kl 16:00
Anmälan Stockholm 2020-04-02 kl 09:00 - 2020-04-03 kl 16:00
Anmälan Malmö 2020-04-07 kl 09:00 - 2020-04-08 kl 16:00