Arbetsrätt

Kurs i två dagar som ger dig grundläggande kunskaper om arbetsrätt.Pris kr 9 990,-

Anmälan

 

Känner du dig osäker på vad som gäller vid anställningar, uppsägningar och fackliga förhandlingar? Vill du bli en bättre resurs för ditt företag och säkra att ni undviker dyrbara skadestånd och tvister med personalen?

Då är det här kursen för dig. Under två dagar lär du dig arbetsrätt från grunden och kan bespara företaget både ekonomiska och tidsmässiga förluster genom att göra rätt från början. Det är en smart investering och du blir en ännu viktigare tillgång för er verksamhet.


Ur innehållet:

  • Arbetsgivarens och den anställdes rättigheter och skyldigheter

Vad kan den anställde sätta för krav på företaget, och vad kan företaget kräva av den anställde? 

  • Anställningsreglerna

Se till att ha ett avtal, och se till att du har rätt avtal till respektive anställd. Visste du till exempel att muntliga avtal gäller?

  • Arbeta mot diskriminering

Uppfyller ert företag reglerna för vad som är aktiva åtgärder mot diskriminering? Företag måste numera arbeta aktivt för att förebygga diskriminering inom alla sju diskrimineringsgrunderna.

  • Uppsägningar

Här är konsekvenserna stora beroende på om du som arbetsgivare agerar korrekt eller inte.


TVÅDAGARSKURS:

dag 1 kl 9.00–16.00
dag 2 kl 8.30–15.30

Pris: 9.990 kr exkl moms. I priset ingår lunch, fika och digital kursdokumentation.

Kursledare

Anna Schönfelder

Anna är en veteran inom HR samt personal- och arbetsrättsfrågor och har varit på Simployer/Tholin & Larsson i 17 år.
Läs mer om Anna Schönfelder

Victoria Ödlund

Victoria Ödlund

Jag brinner för att inspirera och vägleda våra kunder till att bli en god arbetsgivare!
Läs mer om Victoria Ödlund

Anställning

Arbetstagarbegreppet
Anställningsformer
Anställningsbesked
Lojalitet
Visselblåsare
GDPR

Uppsägning

Den anställdes uppsägning
Arbetsbrist
Personliga skäl
Avskedande
Överenskommelser
Pension

Skyldigheter/rättigheter

Medbestämmandelagen
Förhandlingsskyldigheten
Fackligt arbete
Arbetstidens förläggning

Arbetsrättens grunder

Arbetsrättens regelverk
Arbetsdomstolen
Genomgång av aktuella domar
Arbetsgivarens ledningsrätt

Diskriminering

Diskrimineringsgrunderna
Aktivt arbete för att motverka diskriminering – utökade skyldigheter
Missgynnandeskyddet i föräldraledighetslagen

Arbetsmiljö

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Skyddsombud och skyddskommitté
Tillbud och arbetsskador
Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

 Målgrupp

Arbetsgivare, chefer, personalansvariga m fl

 Utbildningstimmar

Kursen ger 11 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF Lön.

 Kurstid

Tvådagarskurs

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

”Föreläsaren hade ett jättetrevligt sätt som bidrog till att det blev bra stämning. Man fick den känslan av att deltagarna vågade ställa frågor och kommentera. Mycket bra jobbat!” ”Mycket bra upplägg med liten grupp och varierad inlärning. Väldigt engagerade och kunniga kurs­ledare. Bra lokal och mat.” ”Otroligt kunniga föreläsare!”

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 9 990,-
Anmälan Malmö 2020-11-17 kl 09:00 - 2020-11-18 kl 16:00
Anmälan Göteborg 2020-11-19 kl 09:00 - 2020-11-20 kl 16:00
Anmälan Stockholm 2020-11-24 kl 09:00 - 2020-11-25 kl 16:00