Anställdas förmåner

Vad gäller och hur gör man rätt?Pris kr 5 990,-

Anmälan

Gör rätt med förmånerna – undvik onödiga kostnader

Frågorna om anställdas förmåner är många. Huvudregeln är att förmånerna ska beskattas, men de anställda kan få många förmåner skattefritt.

Under den här kursdagen reder vi ut vad som gäller för olika förmåner. Vilka krav ställs till exempel för att ett friskvårdsbidrag ska vara skattefritt? Vad gäller för en fri sjukvårdsförsäkring?

Du får många praktiska råd om hur bestämmelserna ska tillämpas och kan utnyttjas på bästa sätt. En felaktig tillämpning kan orsaka kostnader för både arbetsgivaren och de anställda. Vi går även igenom olika praktikfall.

Kursen ger dig en gedigen kunskap och förståelse för hur reglerna fungerar och hur du ska hantera frågorna om förmåner korrekt. 

Förmåner i arbetsgivardeklarationen

Vi får ständigt frågor om hur – och när – förmåner ska redovisas i det nya systemet med arbetsgivardeklarationer på individnivå (AGI). Det går vi igenom under kursdagen. Vi tar även upp frågor om rättelser av tidigare inlämnade arbetsgivardeklarationer. Vad gäller till exempel vid nedsättning av ett bilförmånsvärde på grund av omfattande tjänstekörning? 


Heldagskurs kl 9–16

Pris: 5.990 kr exkl moms. I priset ingår lunch, fika och digital kursdokumentation. 

Kursledare

Hanna Lagerkvist

Jag vill göra det abstrakta konkret!
Läs mer om Hanna Lagerkvist

Lennart Salomonsson

Lennart Salomonsson

Det svåra kan alltid göras enklare!
Läs mer om Lennart Salomonsson

Motion och friskvård

Mycket kan vara skattefritt – men inte allt. Hur mycket får aktiviteterna kosta? Fungerar olika bidrag till olika anställda? Kan friskvårdsavdraget proportioneras utifrån arbetstid? Vad gäller vid tjänst­ledighet?

Utlägg och kostnadsersättningar

Tjänsteresor, telefonkostnader, bredband, hyra. Hantera ersättningarna korrekt – en kostnads­ersättning kan bli lön. Krav på hur ett utläggs­kvitto ska se ut.

Arbetsredskap

Arbetsmobilerna kan bli skattepliktiga – vad krävs för skattefrihet? Skapa interna rutiner. Terminal­glasögon och utbildningar. Löneväxling fungerar.

Bilförmån

Skattefritt vid ”ringa privatkörning” – var går gränsen? Jour- och servicebilar – kan de tas hem skattefritt? Var är tjänstestället? Omfattande tjänstekörning – nedsättning i praktiken. Personalbil – kostnads­neutralt via bruttolöneavdrag.

Skattefria gåvor till anställda

Jul-, jubileums- och minnesgåvor – vad krävs för skattefrihet? Lotterier och tävlingsvinster kan vara skattefria.

Fria måltider m m

Huvudregeln är skatteplikt, men det finns undantag. Vad gäller för arbets­måltider och måltider vid styrelse- och ledningsgrupps­möten? Fri frukost och övertidsmat – skattefritt? Informationsmöten, teambildning och afterwork – vad gäller?

Fri sjukvård

Ändrade regler för privat sjukvård och sjukvårdsförsäkringar? Är anställdas hälsoundersökningar alltid skattefria?

Förmåner i samband med tjänsteresor

Både måltids­avdrag och kostförmån för samma måltid – dubbelbeskattning? Semester i anslutning till en tjänsteresa – risk för beskattning? Fika och motion under tjänsteresor?

 Målgrupp

För dig som hanterar personal, löner och förmåner

 Utbildningstimmar

Kursen ger 5,5 aktualitetstimmar för dig som är medlem i SRF/SRF Lön

 Kurstid

Endagskurs kl 9–16

 Mer information?

Telefon 031-84 01 80 eller e-post

"Fantastiskt bra föreläsare! Bra på att fånga publiken och engagera. Bra att man fått med små tips om sådant man faktiskt möter i vardagen i jobbet." "Jag tyckte att föreläsarna hade mycket hög kompetens och mycket väl motsvarade mina förväntningar. " "Mycket bra kurs med engagerade föreläsare."

Kursdatum

Välj ort och datum från listan.
Pris kr 5 990,-
Anmälan Göteborg 2019-10-15 kl 09:00 - kl 16:00
Anmälan Stockholm 2019-10-16 kl 09:00 - kl 16:00
Anmälan Malmö 2019-10-17 kl 09:00 - kl 16:00