Se vårt urval av kurser:Representation och konferenser

  • Nya regler 2017 – vad innebär dessa?
  • Intern eller extern representation – vilka regler gäller?
  • Kundaktiviteter – vad godtas?
  • Skilj mellan representation och marknadsföring
  • Planera konferensen – undvik förmånsbeskattning

Läs mer om kursen

 

Dataskyddsförordningen – förbered dig på de nya reglerna redan nu

En ny EU-förordning om dataskydd ska  ersätta den svenska ersonuppgiftslagen. Detta kommer innebära stora förändringar för hur företag behandlar personuppgifter.

Läs mer om kursen

Löneadministration

Tre fristående  kurser:

Grundkursen –  en bra introduktion för dig som ska börja sköta lönerna på arbetsplatsen. Du får också nödvändiga kunskaper inom arbetsrätt.

Påbyggnadskursen – lämplig för dig som arbetat med lönehantering en längre tid och behöver förstärka kunskaperna.

Kvalificerad löne­administration – går på djupet inom lite svårare områden som du kan behöva hantera.

Lönekartläggning

Få koll på de nya reglerna, lär dig göra en lönekartläggning och förhindra osakliga löneskillnader.

Alla arbetsgivare ska göra lönekartläggningar varje år. Arbetsgivare med minst tio anställda ska även dokumentera arbetet.

Läs mer om kursen

Veckokurs Skatt – hösten 2017

Mallorca | Curacao

Läs mer om kursen