Simployer HMS-handbok

Genom att fokusera på det systematiska HMS-arbetet uppnår man bättre rutiner, mindre sjukfrånvaro och ökat inflytande från medarbetarna. HMS-handboken från Simployer ger anställda, chefer och skyddsombud en samlad översikt över regelverk, målsättningar, roller och rutiner för verksamhetens arbetsmiljöarbete.

✔ Steg-för-steg-guider för genomförande av processer
✔ Översikt och kontroll över viktiga rutiner
✔ Förebygg sjukfrånvaro
✔ Öka medarbetarnas inflytande i HMS-arbetet

 

Få mer information om Simployer HMS-handbok

Simployer HMS-handbok

Varför HMS-handbok från Simployer?

Vi vet att alla verksamheter har olika behov, därför anpassar vi alltid våra lösningar efter din verksamhet, dina förutsättningar och dina resurser. Oavsett vilken version du väljer är HMS-handboken lätt att använda, både för administratörer och medarbetare.

"Å ha oversikt over HMS-avvik gir oss nyttig informasjon om HMS-utfordringer hos oss for å nå nullmålet om alvorlige skader, og det er viktig for oss å unngå underrapportering."

Stein Hjelle
HMS-ansvarig, Mørenett

PRO

Stor flexibilitet för egen anpassning av innehåll. Passar bäst för små och medelstora företag utan kollektivavtal.

Från 990 kr/månad

ENTERPRISE

Skräddarsydd lösning med full flexibilitet. Projektet drivs av ett projektteam som hanterar och kvalitetssäkrar ert eget material. Passar bäst för större verksamheter. 

Kontakta oss för offert

Låt oss visa dig HMS-handboken!

Fyll i formuläret, så ger vi dig en utförlig presentation – helt utan förpliktelser.

Hittar du inte ditt företag? klicka här