HR-lösningar som ger dig mer tid

Våra webbaserade guider underlättar ert strategiska arbete. Lägg tiden på rätt saker! Kontakta oss så berättar vi mer.

Klicka här

 

Personalhandbok

Med personalhandboken får du all information samlad på ett ställe. Det kan handla om rättigheter och skyldigheter, kollektivavtal eller specifika förhållningssätt för din verksamhet.

Dina medarbetare har alltid koll på vad som gäller - Det innebär en trygghet för arbetstagarna och mindre administration för HR.

 

Läs mer om personalhandboken

 

Chefs- och ledarhandbok

Med vår webbaserade chefshandbok har verksamhetens HR och ledning ett stöd och ett ledningsverktyg för sina ledare.

Ledarna får vägledning i olika situationer, råd
och tips och får därmed goda förutsättningar
för att genomföra ett gott ledarskap.

 

Läs mer om chefshandboken

 

HMS-handbok

Med HMS-handboken kan du jobba med hälso-, miljö och säkerhetsfrågor på ett sätt som verkligen gör skillnad.

All information om arbetsmiljön samlad – ständigt i linje med gällande lagar och regler.

 

Läs mer om HMS-handboken

 

 

Vi på Tholin & Larsson har kunskapen och verktygen du behöver för att få göra det du är bäst på: skapa världens bästa arbetsplats. Vi befriar dig från krångliga system och snårig administration. Vi ger dig tid.

 

Är du intresserad av våra produkter?Kontakta oss för mer

information, boka ett möte och få en offert.