Information till fakturor för Servicepaket


Simployer (556566-2508) ingår i en norsk koncern med Infotjenester Group AS som koncernmoder.

Omstrukturering i koncernen

För att möta framtida behov – hos oss och våra kunder – har Infotjenester-koncernen gjort en omstrukturering. Den innebär att Simployer har överlåtit sina immateriella rättigheter som är knutna till servicepaket till ett norskt systerbolag:

Simployer Solutions AS (NO 921 407 025 MVA),

Kalnesveien 5, 1712 Grålum (Norge)

Frågor och svar på hur det påverkar dig som kund:


Vilket bolag är min avtalspart?

Din leverantör – och avtalspart – av servicepaket är numera Simployer Solutions AS. Detsamma gäller publikationen Skattenyheter i sammandrag. 

Vilket bolag ställer ut fakturan till mig?

Våra fakturor utfärdas på uppdrag av Simployer Solutions AS. Det inkluderar även att hantera betalningen för servicepaket. Det är alltså anledningen till att fakturan ska betalas till Simployers svenska bankgiro-nummer.

Vart ska jag vända mig med frågor?

Du som kund har fortfarande Simployer som din kontaktpunkt i allt som rör servicepaket. Det innefattar bl.a. fakturafrågor som hanteras via vår kundtjänst.

Varför är det inget momsbelopp på fakturan?

Att leverantören av servicepaket numera är ett bolag som har sin etablering i Norge innebär en annan hantering av moms. Ett utländskt företag som säljer en sådan tjänst till ett svenskt företag ställer ut en faktura utan moms till dig som kund.   

Istället ska du som svensk företagskund själv redovisa moms på köpet av servicepaket genom omvänd skattskyldighet. I momsdeklarationen tas inköpsbeloppet upp i ruta 22 (Inköp av tjänster från ett land utanför EU) och svensk utgående moms redovisas i ruta 30 och/eller 32 - beroende på momssats (se nedan).

Detsamma gäller när ett utländskt företag säljer en vara inom Sverige (t.ex. publikationen Skattenyheter i sammandrag). Vid köp av varor ska dock ni som kund redovisa köpet på ruta 23. Den utgående momsen redovisas på rutan 32. 

Kunder som har rätt att göra avdrag för moms redovisar ingående moms i ruta 48 (samma belopp vid full avdragsrätt).

Vilken momssats ska användas?

Servicepaketsabonnemangen innehåller en webbdel och – för den som valt till det – en frågeservicedel.

Momssatsen på frågeservicen är 25 procent. Momssatsen på webbdelen och användartillgången är 6 procent. Den lägre momsen gäller från och med 1 juli 2019. Momssatsen på publikationen Skattenyheter i sammandrag är 6 %.

För att du ska kunna räkna fram rätt momsbelopp kommer abonnemangspriset på fakturan att var uppdelat på ”webb” respektive ”frågeservice” samt Skattenyheter i sammandrag.

Fler frågor?

Du är välkommen att kontakta kundtjänst – 031-84 01 80 eller info@tholin.se.