Victoria Ödlund

Löne- och HR-expert

Jag brinner för att inspirera och vägleda våra kunder till att bli en god arbetsgivare!

Erfarenhet

Löne- och HR-expert på Simployer sedan 2017. Dessförinnan jobbade jag i olika HR-roller inom såväl privat som offentlig sektor i drygt 16 år. Jag har jobbat med det mesta inom HR, allt från förhandlingar, lönerevisioner och rekrytering till arbetsmiljö- och hälsofrågor och svåra personalärenden. Min utbildningsbakgrund är magisterexamen vid programmet för personal- och arbetslivsfrågor, som kompletterats med universitetsstudier i psykologi och kommunikation.

Kompetensområden

Arbetsrätt, förhandling, rekrytering, arbetsmiljö, uppsägningar, lönebildning, kompetensförsörjning, sjukfrånvaro och rehabilitering, arbetstider och ledigheter, semester, diskriminering och likabehandling, onboarding och GDPR inom arbetslivet.

Avdelningen

På vår avdelning är vi fem kunniga och serviceinriktade experter, som gör allt för att vägleda, stötta och hjälpa våra kunder. Tillsammans sitter vi inne på en enorm kunskapsbank! Vi har ett otroligt gott arbetsklimat, där vi dagligen samarbetar och kompetensutvecklas av varandra. Vår arbetsglädje och vilja att göra vårt yttersta tror jag smittar av sig och ger alla kunder ett bemötande i toppklass. 

Mitt fokus

Min långa erfarenhet av såväl operativt som strategiskt HR-arbete ger mig en mycket god förståelse för våra kunders verksamheter; vilka utmaningar och problem framförallt chefer och HR ställs inför ute på arbetsplatserna. Det är lätt för mig att sätta mig in i kundernas/kursdeltagarnas situation och jag kan ge många konkreta exempel på frågeställningar och lösningar.

  Connecta med mig på LinkedIn!