Lennart Salomonsson

Skatteexpert

Det svåra kan alltid göras enklare!

Erfarenhet

Skattejurist på Simployer (tidigare Tholin & Larsson) sedan 23 år tillbaka. Innan dess jobbade jag en kort period på Kammarrätten i Göteborg, samt i åtta år på Skatteverket med bl a person- och företagsbeskattning, uppbörd, revision och processföring. Här på Simployer är jag ansvarig för bland annat skattedelarna i Servicepaket Lön.

Kompetensområden

Beskattning (med tonvikt på personbeskattning), socialavgifter och arbetsgivardeklaration.

Avdelningen

På vår skatteavdelning är vi sex stycken mycket kompetenta skattejurister som tillsammans har mer än ett helt sekels erfarenhet av att arbeta med frågor om både inkomstskatt och socialavgifter. Jag tänker att vår sammanlagda kompetens – både på djupet och bredden – nog är svår att slå.

Mitt fokus

Min strävan är att göra det svåra så enkelt och begripligt som möjligt för kunden – detta är också Simployers motto! Det gäller både det vi skriver och publicerar i våra Servicepaket, men också i kontakten med kunder i telefon- och mejlsupporten till paketen. Även i kursverksamheten gäller det att fånga intresse och se till att deltagarna får svar på sina frågor.

Min uppfattning är att man har lyckats som kursledare först när deltagarna är nöjda och lämnar kursen med känslan av att den motsvarade deras förväntningar.