Gratis webinar: Utveckla och behåll kompetensen inom företaget

   

Den tekniska utvecklingen, digitalisering och AI! Utvecklingstakten går allt snabbare, vilket ställer krav på nya och förändrade kompetenser hos våra medarbetare. 

 

Kompetensförsörjning och kontinuerlig kompetensutveckling är en av framtidens stora utmaningar. För att kunna möta kompetensbehovet idag och imorgon behöver företagen arbeta strategiskt och systematiskt med medarbetarnas kompetensutveckling. Ett sådant strategiskt arbete kan vara avgörande för organisationens överlevnad och konkurrenskraft. 

Ta chansen att se reprisen av vårt webinar om kompetens- och medarbetarutveckling – och hur företag kan ta sig an utmaningarna!

 

Fyll i formuläret för att se webinaretHenrik Sandström och Victoria Ödlund

Henrik Sandström, Account Executive, och Victoria Ödlund, HR-expert.