Möt oss på Personal & Chef 19-20 februari

 

 
Varmt välkommen att träffa oss på Personal & Chef i Stockholm – Nordens största mötesplats för alla som leder och utvecklar personal!

 
På mässan kan du delta både i vårt seminarium om hur du får till en hållbar kompetensstrategi samt vår nätverkslunch om hur dagens trender skapar utmaningar för HR. Läs mer och anmäl dig nedanför.


Vi ses i monter J:19!

Anmäl dig gratis till mässan

     

Victoria Ödlund och Henrik Sandström

Victoria Ödlund, HR-expert, och Henrik Sandström, Senior Account Executive, håller i både seminarium och nätverkslunch.


19 feb: 11.30-13:00 | 
sal E8

 

Läs mer och anmäl dig

Dagens trender skapar utmaningar – var behöver HR vara om 10 år?

Välkommen till en nätverkslunch där vi skildrar de stora omvälvande förändringar HR står inför och som kommer att förändra förutsättningarna för vårt kompetens- och personalarbete drastiskt de närmaste 10 åren.

 

•  Demografiska förändringar
•  Urbanisering 
•  Teknologi

 

Missa inte möjligheten till att inspireras och diskutera hur vi ska ta oss an utmaningarna och se på var vi behöver vara om 10 år.

 


20 feb: 9:30-10:00 |
Knowledge & inspiration

 

Läs mer

Hållbar kompetensstrategi oavsett trend – rätt kompetens på rätt sätt i rätt tid


Yttre faktorer som digitalisering och teknisk utveckling påverkar vilka kompetenser vi har behov av. Idag finns en risk att tappa fokus bland trender och det råder hög utvecklingstakt. En hållbar kompetensstrategi kan därför vara avgörande för organisationens överlevnad och konkurrenskraft!

På 30 minuter ska vi titta närmare på kompetens- och medarbetarutveckling med fokus på:

  • Kartläggning – Vilken kompetens har vi idag?
  • Förutsättningar – Tar vi tillvara på kompetensen?
  • Planering – Hur säkrar vi rätt kompetens över tid?