Gratis mall: Årshjulet – stöd i HR-arbetet

Användbara tips för dig som är chef på vad som ska göras varje kvartal

Årshjulet är framtaget för att ge dig som chef stöd i de arbetsuppgifter som är återkommande år från år.

Uppgifterna är fördelade över de fyra kvartalen och vid varje arbetsuppgift får du vägledning: vad som ska göras och vad du bör tänka på. Smidigt!


Ladda ner mallen i vår nya lärandeportal!

E-boken Årshjulet - stöd i HR-arbetet