Gratis mall: Förhandlingsframställan enligt MBL

Ladda ner vårt exempel på hur en begäran om förhandling kan se ut. 

Begär alltid en förhandling skriftligt

En förhandlingsframställan måste inte vara skriftlig enligt medbestämmandelagen, däremot kan det bli en diskussion i efterhand om arbetsgivaren har begärt förhandling eller inte. Det är därför lämpligt att alltid skicka en begäran skriftligt.

Ladda ner vår mall och använd inför nästa MBL, men tänk även på att kollektivavtal kan ha särskilda regler om hur man ska begära en förhandling.

Registrera dig för att ladda ner din mall i Lärandeportalen.

Mallen finns att ladda ner i Lärandeportalen. Lärandeportalen ger dig tillgång till gratis kompetensinnehåll, som bland annat artiklar, e-böcker, webinar, kurser och annat relevant innehåll. Du kommer också få skräddarsydda erbjudanden. 

Om du redan har registrerat dig i Lärandeportalen, kan du logga in för att få tillgång till mallen här.