Gratis mall: Förhandling på grund av arbetsbrist

Ett exempel på hur en begäran om förhandling om arbetsbrist kan se ut

 

Missa inte information till fackföreningen!

Viss information måste alltid lämnas i förväg till den fackliga organisationen vid en förhandling om arbetsbrist. Det gäller t ex hur organisationen ska se ut och turordningslistan. Det kan därför vara bra att ha en mall på en förhandlingsbegäran så att alla uppgifter säkert kommer med.

 

Genom vårt förslag till förhandlingsframställan kan en arbetsgivare vara säker på att fackföreningen får all den information som den har rätt till enligt medbestämmandelagen (MBL) innan förhandlingen.

 

Registrera dig för att ladda ner din mall i Lärandeportalen.

Mallen finns att ladda ner i Lärandeportalen. Lärandeportalen ger dig tillgång till gratis kompetensinnehåll, som bland annat artiklar, e-böcker, webinar, kurser och annat relevant innehåll. Du kommer också få skräddarsydda erbjudanden. 

Om du redan har registrerat dig i Lärandeportalen, kan du logga in för att få tillgång till mallen här.