Gratis mall: Det du behöver veta om föräldraledighet
 

 

Hur ska de anställdas rätt till föräldraledighet hanteras? 

För att underlätta för dig som arbetsgivare har vi gjort en sammanställning över vilka ledighetsformer som finns och vad som gäller för respektive ledighet. Du får svar på frågor om hur lång en ledighet kan vara och vilka villkor som gäller när en anmälan om föräldraledighet ska lämnas, samt vilken ersättning som kan betalas ut.

Vi hoppas du får nytta av den!

 

Ladda ner mallen i vår nya lärandeportal!

Mallen Föräldraledigheter från Simployer Tholin