Gratis mall: Det du behöver veta om föräldraledighet

 

Hur ska de anställdas rätt till föräldraledighet hanteras? Vilka regler gäller?

För att underlätta för dig som arbetsgivare har vi gjort en sammanställning över vilka ledighetsformer som finns och vad som gäller för respektive ledighet. Du får svar på frågor om hur lång en ledighet kan vara och vilka villkor som gäller, när en anmälan om föräldraledighet ska lämnas och vilken ersättning som kan betalas ut. Dessutom finns en lättöverskådlig redovisning över hur semester tjänas in under frånvaron.

Registrera dig för att ladda ner din mall i Lärandeportalen.

Mallen finns att ladda ner i Lärandeportalen. Lärandeportalen ger dig tillgång till gratis kompetensinnehåll, som bland annat artiklar, e-böcker, webinar, kurser och annat relevant innehåll. Du kommer också få skräddarsydda erbjudanden. 

Om du redan har registrerat dig i Lärandeportalen, kan du logga in för att få tillgång till mallen här.

 Sammanställning av föräldraledigheter